אישון במקרא משמעו לילה וגם השחור שבתוך העין. האם יש קשר בין שתי המשמעויות? אילן חיים פור בטורו "פניני עברית".

המילה אישון נזכרת במקרא בהוראות שונות, במשמעות של איבר בעינו של אדם, למשל בכתוב: "יִצְּרֶ֖נְהוּ כְּאִישׁ֥וֹן עֵינֽוֹ" (דברים לב, י), או: "שָׁ֭מְרֵנִי כְּאִישׁ֣וֹן בַּת־עָ֑יִן" (תהלים יז, ח). לעומת הוראה של ערב או לילה, ככתוב: "בְּנֶֽשֶׁף־בְּעֶ֥רֶב י֑וֹם בְּאִישׁ֥וֹן לַ֝֗יְלָה וַאֲפֵלָֽה" (משלי ז, ט). האם קיים קשר בין המשמעויות?

ובכן, למודים אנו שבמקרים רבים יש קשר גלוי או סמוי בין ההוראות השונות, ולעיתים אף ההפוכות. רש"י מבאר שהאישון הוא השחור שבעין, "ועל שם שחרוריתו הוא קרוי אישון לשון חשך". רש"י קושר בין המשמעויות השונות באמצעות צבעו השחור של האישון לצבעו של הלילה. אישון העין אינו אלא חלל שקולט את המידע ומעבירו למוח, וגודלו או צורתו של האישון מותאם לכמות האור. לכן בלילה מתרחב האישון כדי לאפשר חדירה רבה יותר של אור.

במסגרת 'ההפכים' מעניין לציין שדווקא השחור שבעין הוא מאור עיניו של האדם, כשם שהאור בשחר הוא להפך משחרות הלילה. כך נקרא גם הערב בשם אור. בתלמוד הובא: "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר" (בבלי פסחים ב ע"א). כוונת הדברים שבליל י"ד בניסן יש לבדוק את הבית מכל חמץ. ר' דוד קמחי מבאר שהמילה אישון נקראת כך "לפי שנראית בו צורת איש, והוא"ו והנו"ן להקטין". כלומר המביט בעיני חברו רואה צורת אדם קטן, שאינה אלא השתקפות של האיש המביט.

נכדו של רש"י, הרשב"ם, סבור שהאישון הוא העפעף המכסה את העין ושומר עליו מכל פגע. לדבריו, הקשר בין ההוראות השונות של המילה אישון במקרא הוא "לפי שמכסה את העין ומחשיך אותו נקרא אישון".

לא בכדי השתמש הכתוב בדימוי כאישון: "שָׁ֭מְרֵנִי כְּאִישׁ֣וֹן בַּת־עָ֑יִן" (תהלים יז, ח). שמירה כאישון מבטאת שמירה מעולה, שמבלעדי העיניים והיכולת לראות, נחשב בעבר העיוור למת (ראה תלמוד בבלי נדרים סד ע"ב). לכן כאשר מפציר משה ביתרו חותנו להישאר עם ישראל, אמר משה: "וְהָיִ֥יתָ לָּ֖נוּ לְעֵינָֽיִם" (במדבר י, לא), לאמר, חביב אתה עלינו כגלגל עינינו (רש"י).

גם המילה נשף במקרא משמעה ערב או לילה: "בְּנֶֽשֶׁף־בְּעֶ֥רֶב י֑וֹם בְּאִישׁ֥וֹן לַ֝֗יְלָה וַאֲפֵלָֽה" (משלי ז, ט). הינשוף שהוא עוף לילה דורס, נקרא על שם הנשף מאחר שהוא מעופף בלילה (אבן עזרא). בחלוף השנים הפכה המילה נשף בעברית המודרנית למסיבת ריקודים, שמתקיימת בדרך כלל בלילה.