בעלון המגזרי "מצב הרוח" כתבו כמה מילים על עזיבתי את עולם התקשורת וההתמקצעות בעולם הלשון.

מצב הרוח, גיליון 257, תשע"ד-2003