לפעילות לכיתה לחצו כאן (שבוע העליות מצוין בשבוע שחל בו ז' במרחשוון)

כתיבה ופיתוח: ירעם נתניהו