עדכון: האקדמיה התירה את שתי הצורות במילים שובר וסורג.