[הסבר על "נא לכתוב" – במבנה הזה אין נושא ונשוא, ולכן הוא אינו תקין (אע"פ שבדיבור מובן שהכוונה היא שאתה אל תכתוב).

ירעם]