[למען הסר ספק: נַיְּדוֹת- (יש דגש ביו"ד גם בצורצת הסמיכות).

ירעם]