[עדכון: האקדמיה קבעה שגם הצורות סורָג וגולֵל כשרות.

ירעם]