[עדכון בעניין מיקומו של השבר: האקדמיה עדכנה את החלטתה ושתי הצורות כשרות.

ירעם]