[בעניין בימאי – מדבר האקדמיה כאן אני מבין שהאקדמיה עדכנה שתי הצורות כשרות.

ירעם]