[עדכון: האקדמיה התירה גם את הצורה שניים וחצי מיליון.

ירעם]