[עדכון: האקדמיה קבעה שגם הצורה פמוטים כשרה. ראו כאן.

ירעם]