[עדכון: האקדמיה קבעה שאפשר גם רוב המורים קיבלו וגם רוב המורים קיבל. להרחבה לחצו כאן.

ירעם]