תשמעו סיפור (ברכות ו ע"ב):

"אמר רב הונא: כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר (תהלים יב, ט) סביב רשעים יתהלכון […] ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעא א"ל כְּדוּ בַּר קיימת קמי מרך".

בתרגום: אדם אחד התפלל מאחורי בית הכנסת ולא החזיר פניו כלפי בית הכנסת. עבר שם אליהו הנביא, ראה אותו והתגלה אליו בדמות של סוחר ערבי ואמר לו: אתה עומד לפני אדונך ומתנהג כאילו יש שתי רשויות בעולם (כי הציבור מתפללים לכיוון אחד ואילו אותו אדם לכיוון אחר).

את הסיפור הבאנו בשביל המילה דוּ המופיע בסיפור: דוּ בַּר = שתי רשויות.

וכעת תשמעו אִמרה מפורסמת (קידושים ז ע"א):

"טָב לְמֵיתַב טַן דּוּ מִלְּמֵיתַב אַרְמְלוּ".

ובתרגום: טוב (לאישה) לשבת בשניים (להינשא) מלשבת באלמנות (=ברווקות).

גם כאן נמצאת המילה דוּ: טַן דּוּ = בשניים (מקור הצירוף בפרסית, ומשמעו המילולית: שתי גופות).

המילה דוּ מופיעה בארמית, אבל מקורה ביוונית: dyo = שניים, שתיים.

גם בעברית של ימינו אנו משתמשים בה, ולהלן נדגים מקרים אחדים:

דו-לשוני – בעל שתי לשונות, כגון מילון דו-לשוני, או אדם היודע שתי לשוני

דו-ממדי – בעל שני ממדים

דו-משמעי – בעל הוראה כפולה

דו-סטרי – שהתנועה מותרת בו בשני כינויים מנוגדים

דו-פרצופי – צבוּע, אין תוכו כברו

דו-קיום – קיום זה לצד זה של שני משטרים מדיניים מתנגדים או של שני גופים מתחרים

דו-קרב – מלחמה של שניים

דו-שיח – שיחה בין שני אנשים

פחמן דו-חמצני – תרכובת של שני אטומי חמצן עם אטום של יסוד אחר.

ומה דעתכם על דו-שבועי? האם עיתון דו-שבועי הוא עיתון היוצא פעמיים בשבוע או בכל שבועיים?

לשונית – התשובה היא גם וגם, כלומר שתי האפשרויות נכונות. וכן מופיע במילונים באנגלית, כגון מילון אוקספורד בערך bi- המקביל של הערך דוּ-:

Bi- = twice, or once every two

ובאמת, במאמר "קובץ המאמרים לדברי ימי העיתונות בארץ ישראל" שכתב איתמר בן אב"י וערך דוד יודילוביץ, ופורסם בשנת תרצ"ו, איתמר מספר על ההחלטה שהחליטו הוריו להפוך את הדו-שבועון שבבעולתם – ההשקפה – לעיתון יומי. העורך פרסם הערה בשולי המאמר:

"דו-שבועון: רצה לומר 'פעמיים בשבוע', ויש מפרשים 'פעם בשבועיים'. ועד כמה שחקרתי בדבר, לא מצאתי הכרעה, עם מי הצדק".

היום אנו יודעים שהציבור, לפחות בעברית, הכריע שהצדק עם הפירוש פעם בשבועיים.

וכך כותב מילון אבן שושן:

דּוּ-שְׁבוּעִי – הַיּוֹצֵא לָאוֹר אוֹ מִתְקַיֵּם אַחַת לִשְׁבוּעַיִם: עִתּוֹן דּוּ-שְׁבוּעִי. מְסִבָּה דּוּ-שְׁבוּעִית.

דּוּ-שְׁנָתִי – הַנִּמְשָׁךְ שְׁנָתַיִם: קוּרְס דּוּ-שְׁנָתִי לְהַכְשָׁרַת מוֹרִים.