הרְשות המחוקקת, הרָשות המחוקקת או הרָאשות המחוקקת?

נבדיל בין המילים:

רְשות = היתר, הסכמה או אישור, כגון במשפט "יש לך רְשות לצאת מהכיתה לשירותים, ולחזור מיד". וכן משהו שלא חייבים לעשות, כגון במשפט "שיעורי הבית רְשות ולא חובה". וכן תחום בעלות, כמו בצירופים רְשות היחיד (תחום הכלל), רְשות הרבים (תחום הכלל).

רָשות = מוסד מוסמך המופקד על תחום מסוים ומנהל אותו, כגון בצירופים הרָשות המחוקקתהרָשות המבצעתרָשות מקומיתרָשות השידוררָשות שמורות הטבע.

נכון שרָשות באה מהמילה רֹאשׁ (הרי"ש ברָשות באה בתנועת A, כמו רֹאש – רָאשים, רָאשי-), אבל לא כותבים את האל"ף כדי לבדל אותה מהמילה רָאשׁוּת.

רָאשׁוּת = תפקיד הראש, עמידה בראש משהו, כגון במשפט "הוא נבחר לעמוד ברָאשות המפלגה". כנראה דווקא כאן כן כותבים באל"ף כי הקשר למילה רֹאשׁ ברור יותר, חד יותר ומידי יותר.

לסיכום: הרָשות המבצעת, ברָאשותו של ראש הממשלה, קיבלה רְשות לפעול בנושא.