מקור המילה מנדט בלטינית – mandatum, שמשמעה ייפוי כוח, כלומר כתב מינוי הניתן בידו של גוף כל שהוא.

ובאמת בתולדות מדינת ישראל זכור המנדט, ייפוי הכוח, שהעניקה מועצת חבר הלאומים לממשלת בריטניה בחודש תמוז תרפ"ב, יולי 1922, כדי שבריטניה תגשים את המטרות הכלולות בהצהרת בלפור.

מכאן קצרה הדרך למשמעויות הקרובות של מנדט – הסמכות והרשות שניתנים לאדם או לגוף על-ידי אחר לפעול בשמו או בעבורו; וכן המושבים בכנסת המייצגים את קולות הבוחרים שהצביעו למפלגה.

במילה mandatum נמצא הרכיב manus שבלטינית משמעו יד. ומכאן manual = יְדָנָי, וכן manuscript = כתב יד, יצירה ספרותית או מחקר וכדומה שעדיין לא ראו אור; ואפילו המילה manicure = מניקור, טיפול בידיים ובעיקר בציפורני הידיים.