השם קַניון ניתן בפעם הראשונה למרכז הקניות שהוקם ברמת גן, הוא קַניון איילון. שורש קניון הוא קנ"ה, דבר המאפיין מרכז קניות. כשקמו עוד ועוד מרכזי קניות חדשים במתכונת דומה לזו של קניון איילון הפך השם הפרטי קַניון לשם כללי (גֵנֶרִי).

כדאי לשים לב שרבים הוגים מילה זו שלא על פי התקן העברי. יש להגות קַניון – בפתח בקו"ף ובהטעמת מלרע, על משקל חַנְיון, סַבְיון, ואין להגות קֶניון – בסגול ובהטעמת מלעיל.

גם קניון במובן גַּיְא צר בהרים או במדבר יש להגות קַניון. במשמעות זו מקור השם הוא בספרדית, cañon.