שבעה כדורים או שבעה כדור? שניים עשר חודשים או שניים עשר חודש? שלוש מאות שישים וחמישה ימים או שלוש מאות שישים וחמישה יום? מתי אומרים ברבים ומתי ביחיד?

נעיין במקורות:

בספר בראשית (כג, א) כתוב וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה. באותו פסוק מופיעה פעמיים צורת יחיד (שנה) ופעם אחת צורת רבים (שנים). האם יש כלל מתי אומרים כך ומתי כך?

בהחלט! עיון בעוד מקורות בתנ"ך (למשל, ויקרא כז, ג-–ו) מלמד כי הכלל בעברית הוא שבמספרים 2–10 נכונה רק צורת הרבים, ולכן: שני אנשים, חמישה חודשים, שבעה כדורים.

אבל מהמספר אחת עשרה ומעלה אפשר לבחור או בצורת היחיד או בצורת הרבים. ולכן: שניים עשר חודש או שניים עשר חודשים, שלוש מאות שישים וחמישה יום או שלוש מאות שישים וחמישהימים, מאה אלף שקל או מאה אלף שקלים.

אם הכלל מבלבל אתכם, תמיד תוכלו להשתמש בצורת הרבים כי היא נכונה תמיד החל מהספרה שתיים ואילך.

רגע, למה אנחנו מתעלמים מאחת? כי בעברית המספר אחת בא לאחר מה שסופרים (שקל אחד, קילו אחד, חודש אחד) וכאן איש לא מתבלבל ובטעות בוחר צורת הרבים אלא הכול משתמשים בצורת היחיד.