בשעה יש שישים דקות, ובדקה יש שישים שניות.

מה מקור המילה דקה והמילה שנייה, והאם יש קשר בין דקה לדבר דק, ובין שנייה למילה שנייה כצורת נקבה של שֵנִי?

כשאנשי מדע המתמטיקה חילקו מעגל הנדסי ל-60 חלקים הם קראו לכל חלק minuta (בלטינית), שמשמעו "חלק קטן", וכך הפך minute, לציין אחת חלקי שישים. גם כשחילקו את השעה לשישים חלקים, בחרו באותו השם. כיוון שאחת חלקי שישים הוא חלק קטן, קראו לזמן המיוצג באחת חלקי שישים השעה בשם דקה, מלשון דק.

בלועזית מקור השם second הוא בלטינית secunda, ושם זה קיצור של secunda pars minuta, כלומר "המִשני בדרגת חלוקתו", במילים אחרות – "החלוקה השנית". כיוון שדקה הייתה החלוקה הראשונה של השעה, וחלוקת הדקה לשישים חלקים היא חלוקה שנייה בתוך השעה – החלוקה השנייה הזו קיבלה את השם שנייה.