אם יכול להיות שאותה מילה ממש תציין דבר והיפוכו? זה די נדיר, אבל מסתבר שכן.

במקרא, הפועל לדַשֵּׁן מציין שני דברים הפוכים לחלוטין: מצד אחד להוסיף דֶּשן ומצד שני להסיר דֶּשן. היום כשאומרים לדשן מתכוונים להוספת דשן.

במקרא, דבר והיפוכו יש גם במילה מָזוֹר המציינת גם תרופה וגם מכה וחוֹלִי. היום מזור משמשת לתרופה.

במקרא לְקַלֵּס פירושו לבזות, ואילו בלשון חכמים הכוונה לשבח. היום המילה משמשת בעיקר במשמעות החיובית – לשבח.

אבל גם היום יש מילים דו-משמעיות: הפועל לאַבֵּק מציין גם הוא דבר והיפוכו – גם לפזר אבקה וגם לנעֵר ולנקות מאָבָק. אז כשמישהו יגיד לאבק כיצד נבין למה הוא התכוון? בדרך כלל נבין זאת לפי ההקשר, כלומר לפי המשפט שבו המילה נאמרת.

עד כאן ראינו אותה מילה ממש בשתי משמעויות הפוכות. עכשיו נראה איך לפעמים אותו שורש של מילה מסוימת יכול לציין דבר והיפוכו כשהשורש בא בבניין אחר.

למשל לְהַשְׁרִישׁ (בניין הפעיל) = להכות שורש, אבל לְשָׁרֵש (בניין פיעל) = לעקור מהשורש. וכן לְהַבְעִיר (הפעיל) = להדליק, לעומת לְבַעֵר (פיעל) = לסלק; להוריש (הפעיל) = להעביר ירושה לעומת לָרֶשֶת (פעל) = לקבל ירושה.