[עדכון: האקדמיה התירה גם את הצורה סורָג, סורגָים]

מתוך ההסכת-פודקאסט "קולולושה" עם רות אלמגור-רמון: