אבותינו היו עובדי אדמה, ולכן הם ייחדו פוֹעַל מסוים לכל פעולת קטיף בהתאם לְמה שקוטפים. היום, כשרובנו לא עובדי אדמה, אנו נוטים להשתמש בפועל אחד (קוֹטֵף, בדרך כלל), אבל כדאי להכיר את העושר הלשוני שיש במקורותינו – מלשון המקרא ומלשון חז"ל.

בוֹצְרִים ענבים

מוֹסְקִים או נוֹקְפִים זיתים

קוטפים פֵּרות

אוֹרִים תאנים או בְּשָׂמִים

תולשים צנון או קטניות

גוֹדְדִים תמרים

קוצרים תבואה.

בפינה הבאה נדבר על העושר הלשוני של המילה עָנָף, שלה יש בעברית כ-20 שמות המייצגים סוגים שונים של ענפים.