– סליחה, מה השעה?

– השעה שש וחמישה

כולנו אומרים ארבע ועשרה, שלוש וחמישהחמישה לשבע, עשרה לתשע וכיוצא בזה, והשאלה היא מדוע מונים בזכר אם הכוונה לדקות – מין נקבה? הרי "שש וחמישה" הכוונה שש ועוד חמש דקות, ולכן צריך לבוא בנקבה (חמש) ולא בזכר (חמישה).

אלא הסיבה לכך היא שבעבר נהגו לציין רגעים ולא דקות, ואפילו אמרו "אני אבוא אליך עוד 5 רגע" ולא כמו בימינו "אני אבוא אליך עוד חמש דקות".

שָׂריד למניין לפי רגעים שרד רק בספרות חמש ועשר ואילו בשאר אנו הוגים לפי דקות – השעה שש ושש עשרה; תשע שלושים ואחת, ארבע חמישים ותשע.