עַשְׁתֵּי עָשָׂר

עַשְׁתֵּי פירושו אחד, ועַשְׁתֵּי עָשָׂר היא הצורה העתיקה של המספר אחד עשר. הצורה הזו משמשת במקרא. באכדית "אישתן" פירושו אחד ו"אישתיאת" פירושו אחת.

במעין דרך דְרש, רבי יונה אבן ג'נאח מסביר את פירוש עשתי כך: "עשתי" = על שתיים עשרה, כי כביכול את 11 רושמים מעל או לפני 12.

1 11

2 12

3

4

5

6

7

8

9

10

תְּרֵיסָר

תְּרֵי פירושה שְנֵי, והיא צורה ארמית. תְּרֵיסָר פירושו 12.

גם בעברית שלנו אנו משתמשים במילה הארמית תרי. דוגמות אחדות:

תְּרֵי עֲשַׂר = שם ספר מהנביאים, שבו מאוגדים 12 ספרי נבואה קצרים.

תְּרֵיסַרְיוֹן – חלק מהמעי הדק שאורכו כרוחב 12 אצבעות.

תְּרֵיסָרוֹן – גוף הנדסי שלו 12 פאות.

בפתגם מִלָּה בְּסֶלַע וּמַשְׁתּוֹקָא (ושתיקה) בִּתְרֵי – אם מילה אחת שווה מטבע בשם סלע אז השתיקה שווה שני סלעים (כלומר עדיף לשתוק מלדבר).

בניב תְּרֵי קָלֵי לָא משתַמְעֵי –שתי קולות לא משתמעים יחד (כלומר, קשה לשמוע שניים שמדברים יחד).