מקור המילה תַּרְתֵּי בארמית ומשמעה שתיים.

גם בעברית של ימינו אנו משתמשים במילה ארמית זו, בעיקר בצירופים. הנה דוגמות אחדות:

תַּרְתֵּי מַשְׁמַע – מילולית: משמיע שתיים. כלומר מילה או עניין שאפשר לפרש בשתי דרכים או מובנים. למשל, "דָּמִים תַּרְתֵּי מַשְׁמַע" הכוונה שלמילה דמים יש שתי משמעויות: גם ריבוי של דם (במובן של מאמץ רב ויגיעה רבה), וגם משמעה כסף.

תַּרְתֵּי דְּסָתְרֵי – מילולית: שתיים שסותרים. כלומר שני דברים הסותרים זה את זה, דבר והיפוכו. למשל, "הוא אמר לי שהוא צם בכיפור ואכל עשרה כריכים".