על הקשר בין אימא למטרופולין ועל הקשר בין אבא לפטרון. אילן חיים פור בטורו "פניני עברית".

https://www.freepik.com/free-photo/low-angle-view-of-skyscrapers_1193694.htm#term=city&page=1&position=27

הזכרנו בפינתנו שמילים רבות שמקורן מיוונית חדרו ללשון העברית. אחת הדוגמאות לכך היא המילה 'מטרופולין'. כך למשל הובא במדרש: "משחרבה ירושלים נעשית קיסרין ומטרופולין של מלכים" (פסיקתא זוטרתא, איכה). משמעות המילה 'מטרופולין' כפי שהובא בספר 'הערוך', היא אֵם של עיירות. המילה מטר"י משמעה אֵם, כך גם המילה mother באנגלית, ופולין משמעה עיר. כלומר, עיר גדולה שסביבותיה שוכנים כפרים קטנים. גם במקרא היחס לעיר גדולה היה כאל אֵם, לעומת הכפרים שסביבות העיר שנקראו בנות, למשל: "בֵּית־שְׁאָן וּבְנוֹתֶיהָ" (יהושע יז, יא).

אם הזכרנו את האֵם, לא נקפח את מקומו של האב. ביוונית עתיקה המילה 'פטרון' משמעה אָב. כך לדוגמא בכתוב: "וַיְשִׂימֵנִֽי לְאָב לְפַרְעֹה" (בראשית מה, ח) שנאמר על יוסף המצרים, פירש רש"י: "פטרון". ממשמעות זו השתלשלה המילה father באנגלית.