לפני ואחרי: לפני – בפרסומת הקריין מקריין בצליל EY (תלמידEYי חכמים, תEYישע), אחרי – הוא מקריין בלי הצליל EY (תלמידEי, תEשע). האזינו.

פרסומת דומה אבל שונה: אני יועץ לשון לפרסומות של התאגיד (כאן), וקיבלתי לייעוץ פרסומת של "יד לאחים".

ייעצתי, שלחתי, הם הקליטו, שלחו לאישור, האזנתי ו—שמעתי EY בפרסומת: הקריין אמר על ידי תלמידEYי חכמים, וכן כוכבית תEYישע וכו' בציון מספר הטלפון שלהם.

אישרתי את הפרסומת. לא אפסול בגלל EY.

אבל, כך ניחמתי את עצמי, בסבב הבא אנסה להשפיע.

כשהלקוח ביקש להעלות מחדש את הפרסומת בגרסה שונה קצת, שוב קיבלתי את הפרסומת לייעוץ לשון, שוב ייעצתי אבל הפעם ציינתי בהערה לקריין שיש להגות תלמידEי ותEשע.

לשמחתי הרַבּה, הוא אכן קיבל את דבריי.

האזינו לשינוי המבורך – לפנEי ואחרEי 🙂