פרק מיוחד שעוסק בניגודים לכאורה שבין המסורת היהודית ובין המחקר המדעי: האם בראשית העולם דיברו עברית וממנה התפתחו שאר השפות או שהעברית התפתחה משפות אחרות? האם העברית היא שפה אלוהית מלאת עומק או שהיא שפה שבני אדם קבעו בצורה שרירותית? האם סימני הניקוד והטעמים ניתנו מסיני או שמדובר בהמצאה מאוחרת?

להאזנה ב-itune לחצו כאן. להאזנה ב-Podcast Addict לחצו כאן.

ההסכת ביו-טיוב:

.ולחובבי soundcloud:

יש "ניגודים" מוכּרים בין דת למדע – גיל העולם, אבולוציה, ביקורת המקרא ועוד. בנושאים הללו נכתבו ספרים ומאמרים רבים מִני ים אשר עונים (או מנסים לענות) על הסתירות ומפריכים (או מנסים להפריך) את הסתירות מיסודן.

גם בנושא הלשוני יש "ניגודים" בין דת למדע – האם העברית היא השפה הראשונה בעולם ובה דיברו עד מגדל בבל, כמו שמופיע בתורה בהתאם לדברי חז"ל, או שהעברית התפתחה משפות אחרות, כמו שמקובל במחקר המדעי? האם העברית היא שפה אלוהית, והבורא טבע את מילותיה ואת תבניתה, או שמא היא שפה ככל השפות: בני אדם יצרו מילים על דרך הסכמה חברתית-אנושית?

גם בנושא סימני הניקוד והטעמים הדעות חלוקות – יש גישה דתית שאומרת שסימני הניקוד והטעמים קדומים וניתנו בסיני והם מקודשים, בעוד הגישה המחקרית (ובזכות הפרק הזה גיליתי שזו דרך המלך גם בגישה הדתית) היא שבני אדם קבעו את הסימנים בתקופה מאוחרת הרבה יותר.

שנים הרבה הסתובבתי באי-נוחות בשל "הניגודים" הללו, ובפרק הזה החלטתי לנסות ליישב אותם בשיחה עם פרופ' לובה חרל"פ.

עוד נושאים שעלו בשיחה:

 • תאוריית אילן היוחסין של השפות השמיות ותאוריית הגלים
 • משמעות המונח "לשון הקודש"
 • השמות הקדומים ל"עברית"
 • נוסח המקרא – הגישה הקראית לעומת הגישה הרבנית
 • ענייני קרי וכתיב.

פרופ' לובה חרל"פ היא ראשת המרכז ללימודי הטקסט במכללת ליפשיץ בִּירושלים (גילוי נאות – אני מרצה שם), מרצָה במכללת "אורות ישראל" ובחוג לשפה וספרות עברית במכללת אל-קאסמי. בעבר הייתה מרצה במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בר אילן, והייתה ראש היחידה להבעה עברית בבר אילן ובשלוחותיה.

פרופ' חרל"פ מומחית לדקדוק העברי בימי הביניים, ואת הדוקטורט כתבה על הפרשן אבן עזרא (הדוקטורט הפך לספר. לקנייה לחצו כאן). היא עוסקת גם בסגנון ורטוריקה, ובעברית כשפה נוספת.

מקורות להרחבה:

 • חרל"פ לובה, לביאור המושג "לשון הקודש", כתב העת שמעתין, 68-67, שנה י"ט, תשרי-כסלו תשמ"ב
 • חרל"פ לובה, הלשון העברית – בין "לשון הקודש" לניב שמי-כנעני, כתב העת בדד, חוברת 11 – קיץ תש"ס
 • חרל"פ לובה, השקפות הראשונים על התפתחות העברית המקראית, לשוננו לעם, מט (תשנ"ח), עמ'  40-38
 • חרל"פ לובה, רעיון "תורת ה' תמימה" בשיח הקראי רבני בימי הביניים – והשתמעויותיו האידיאולוגיות, הפרשניות והטקסטואליות, בתוך: ח' גזיאל, מ' זלקין, ל' חרל"פ וש' קוגוט (עורכים), זכר לאברהם: קובץ מאמרים אקדמי בחינוך וביהדות לזכר ד"ר אברהם זלקין, ירושלים: הוצאת מכללת ליפשיץ (המאמר טרם ראה אור. הוא יראה אור בקרוב)
 • אולמן אריה, שפה אחת ודברים אחדים, הדף שבועי אונ' בר אילן, מספר 208, נח תשנ"ח
 • פרנק אוריאל, דעת הרמב"ם על קדושת הלשון והכתב, כתב העת המעין מז, א (תשסז) 83-75 ‬

.
.

רוצים לקבל עדכון על ההסכת הבא? רוצים לדעת מתי עולה הרשומה הבאה?
לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"