בפעם הראשונה החינוכית – המקום שבו עבדתי בעבר – שיתפה בפייסבוק שלה משהו שעשיתי. התרגשתי 🙂

כיוון שראיינתי את שפרירה זכאי, דמות שעבדה רבות עם החינוכית, שיתפה חינוכית את הריאיון שלי עימה, וגם הכינה לשפרירה סרטון מיוחד.

והינה התצלום של זה: