כרך ג בסדרה "מחקרים בלשון חכמים" מאת נשיא האקדמיה ללשון העברית, והפעם המחקרים כוללים: פרקי דקדוק, בירורי מילים וצורות, טקסטים ומדרשי לשון.

באסופה הזאת כונסו עשרים ואחד פרקי מחקר בלשון חכמים. שישה עשר מהם התפרסמו בכמה וכמה במות בעשור האחרון, ויש עימם עוד חמישה פרקים שרואים אור בפעם הראשונה בקובץ הזה.

פרקי הספר מוגשים בשבעה שערים.

שער א: סוגיות כוללות (פרקים א–ד): על תרומת לשון חכמים ללשון המקרא, על זיקת לשון המשנה למקרא, על תופעת המילים שנעקרו מלשון חכמים, שתי מסורות חלוקות בכתב יד אחד של המשנה.

שער ב: עניינים בתורת ההגה (פרקים ה–ו): על תופעה פונולוגית אחת במסורתו של נקדן כ"י קאופמן, על ניקוד ייחודי בכתב יד קאופמן.

שער ג: פרקים בתצורת שם העצם במשנה (פרקים ז–יב): בעיות בתיאור תורת הצורות, על כללים ופרטים בתצורת השם, מגבלות הכתיב והכתב ותורת הצורות (סוגיה בדקדוק ל"ח), על כמה צורות יחידאיות בתצורת השם, ייחודים בתצורת שם העצם, המשקלים מִפעוֹל, מַפעוֹל ומַפעוּל בלשון המשנה.

שער ד: עניינים בתצורת הפועל במשנה (פרקים יג–יד): גלגולי משקל אפעל בבניין קל לבניינים אחר,ם, שם הפועל של הבניינים נפעל, נתפעל והפעיל במשנה ע"פ מסורותיהם של כתב היד ק ופר.

שער ה: חקרי מילים וצורות (פרקים טו–יח): מילים נדירות וצורות חריגות וגלגוליהן, קטָן וקטֹן במקרא ובמשנה ובחיבורים שביניהם בזמן, שני חריגים בדקדוק: שְאָר – שירַים, מפעלתו/מפעילתו.

שער ו: טקסטים מוהדרים, מוערים ומעובדים (פרק יט): תוספות של מובאות מהמשנה ומהתלמודים בחיבורי קראים.

שער ז: מדרש ולשון (פרקים כ–כא): לבירור עניינם של שני מדרשי לשון, על שלוש סדרות של מדרשי שמות.

במבוא מפורטים ענייניהם של פרקי האסופה ומוצגים הֶגדים הקשורים בדרכי העיון המשתקפות בהם.

מחקרים בלשון חכמים (כרך ג), משה בר אשר, מוסד ביאליק, תשע"ט-2019

לקנייה לחצו כאן

לקניית הכרכים הקודמים – לחצו כאן