בפעם הראשונה נפל בחלקי הכבוד להשתתף בוועדת ההיגוי של כינוס "לשון ראשון", ובהם חוגגים את העברית באירועים מיוחדים בראשון לציון. במקרה מישהו גילה את אוזניי ששמי מופיע בעיתון שחילקו לבאי הכינוס.

לעיתון לשון ראשון – לחצו כאן