מחקר מקיף, ראשון בתחומו, של שפת הצבא הישראלית, המכונה בספר "צהלית".

הספר "מדברים צהלית" מציג לקורא הישראלי, לחוקרי הלשון והחברה ולמוסדות הצבא מחקר מקיף, ראשון בתחומו, של שפת הצבא הישראלית, הקרויה כאן "צהלית". בכך הוא ממלא חסר מתמשך במדף ספרי המחקר העוסקים בצבא ההגנה לישראל, המוסד המרכזי והמשפיע ביותר על החברה והתרבות בישראל.

הספר נוגע בכל משלבי הצהלית, ובעיקר בשפת הדיבור של מפקדים וחיילים בחילות השדה. המחקר המוצג בו נסמך על כ-6,000 מבעים של חיילים ומפקדים, בעיקר מן העשורים האחרונים. הספר כולל 35 פרקים, 484 עמודים.

חלקו הראשון של הספר עוסק במאפיינים השונים של הצהלית:

איך נכתב המילון הצבאי מאז הקמת צה"ל? מה מייחד את הצהלית במבנה המילים ובשימושיהן? איך מקבלים מילים וביטויים בשפה הכללית משמעות מיוחדת בשפת החיילים? איך נעשו ראשי התיבות הצבאיים לחלק מהשפה המדוברת, ועוד.

בחלק זה שישה תחומי מקר מרכזיים של הלשון: לקסיקולוגיה (חקר אוצר המילים ומבנה המילון), מורפולוגיה (תורת הצורות), פונולוגיה (תורת ההגה), סמנטיקה (חקר המשמעים), תחביר (חקר מבנה המשפט) ופרגמטיקה (חקר ההקשרים והשימושים).

החלק השני עוסק בקשר בין הצהלית ובין המאפיין הסוציולוגי המובהק של הצבא – ההייררכייה:

איך נקבע מערך הדרגות הצבאי? על פי אילו כללים לשוניים ניתנת פקודה צבאית? מה אפשר ללמוד על טון הדיבור של מפקדים בצה"ל? איך מתייחסת הצהלית למגדר ולהיבטים אתניים בצבא? מה השפעתה של הצהלית על השיח התקשורתי ועל השפה האזרחית והסלנג?

מדברים צהלית – דיוקן שפת הצבא הישראלי, רוביק רוזנטל, מוסד ביאליק תש"ף

.

.

רוצים לקבל עדכון על הספר החדש הבא? רוצים לדעת מתי עולה הרשומה הבאה?
לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"

.