שלוש שיטות לזיהוי מבנה סמיכות, וגם שבירת המיתוס ולפיו כל סמיכות משמעה "של" (אנשי העיר = האנשים של העיר).

סמיכות היא צורת חיבור של שני שמות הסמוכים זה לזה. האיבר הראשון במבנה הסמיכות מכונה נסמך והשני סומך (וסימנך: נֵ"ס).

לא תמיד קל לזהות סמיכות.

לעיתים קרובות שם העצם בסמיכות שונה מצורתו בנפרד: מלכה (נפרד), מלכת (סמיכות) הארמון. וזה הזיהוי הפשוט ביותר של סמיכות: כשיש ־ת במקום ־ה. אבל כיוון שהרבה פעמים אין ־ת שבאה להושיט עזרה, הינה שלוש שיטות שיעזרו לכם לזהות מבני סמיכות:

  • הוספת "הַ… ביותר"
  • הוספת ה"א הידיעה
  • המרה לצורת רבים

ובהרחבה:
(שימו לב: איני עוסק בפה בסמיכות חריגה שבה הריבוי לא הצטרף לנסמך אלא לסומך, כמו בית אבות במקום בתי אב, או שהריבוי בא הן בסומך והן בנסמך, כמו אנשי שמות (דברי הימים א ה, כד. לעומת אנשי השם – בראשית ו, ד.)

הוספת "ה… ביותר"

לזיהוי צירוף סמיכות (ולהבחנה בינו ובין צירוף שם תואר) נבדוק אם אפשר להוסיף למילים החשודות את ה… ביותר.

אם אפשר להוסיפו – אין סמיכות. אם אי אפשר להוסיפו – יש סמיכות.

דוגמה:

אפשר להוסיף ולכן אין סמיכות: דג גדול + ה… ביותר = הדג הגדול ביותרחבר נאמן + ה… ביותר = חברי הנאמן ביותר.

אי אפשר להוסיף ולכן יש כאן סמיכות: *דג הזהב ביותר (הכוכבית משמעה צורה שאינה קיימת).

אפשר / אי אפשר להוסיף "ה… ביותר" סמיכות
דג זהב *הדג הזהב ביותר (אי אפשר)
דג גדול הדג הגדול ביותר (אפשר) ×

הוספת ה"א הידיעה

ננסה להוסיף יידוע למילים החשודות, ונבדוק:

אם ה"א הידיעה מצטרפת רק פעם אחת – יש כאן סמיכות. אם ה"א הידיעה מצטרפת לשתי המילים – אין כאן סמיכות.

דוגמה:

יידוע אחד ולכן יש סמיכות: דג זהב – דג הזהב (ולא: *הדג הזהב); בן מלך – בן המלך (ולא: *הבן המלך); מכונת כביסה – מכונת הכביסה (ולא: *המכונת הכביסה).

יידוע של שתי המילים ולכן אין סמיכות: דג גדול – הדג הגדול; בן בכור – הבן הבכור; מכונה גדולה – המכונה הגדולה.

ההיגיון הוא שאם שתי המילים משתנות ומקבלות יידוע – אין ביניהן קשר הדוק כל כך, וזו עדות שאין סמיכות. ואולם כשיש סמיכות, ולכן יש קשר חזק יותר בין המילים – רק מילה אחת משתנה.

יידוע – פעם אחת או פעמיים סמיכות
דג זהב דג הזהב (פעם אחת)
דג גדול הדג הגדול (פעמיים) ×

המרה לצורת רבים

הופכים את זוג המילים לרבים ובודקים:

אם רק מילה אחת מקבלת רבים – יש כאן סמיכות. אם שתי המילים מקבלות צורת רבים – אין כאן סמיכות.

רק מילה אחת משתנה ומקבלת רבים: דג זהב – דגי זהב; בן המלך – בני המלך; מכונת כביסה – מכונות כביסה.

שתי המילים משתנות ומקבלות צורת רבים: דג גדול – דגים גדולים; איש חשוב – אנשים חשובים; בן בכור – בנים בכורים.

גם כאן ההיגיון הוא שאם שתי המילים משתנות ומקבלות צורת רבים – אין ביניהן קשר הדוק כ"כ, וזו עדות שאין סמיכות. ואולם כשיש סמיכות, ולכן יש קשר חזק יותר בין המילים – רק מילה אחת משתנה ומקבלת רבים.

רבים – פעם או פעמיים סמיכות
דג זהב דגי זהב (פעם אחת)
דג גדול דגים גדולים (פעמיים) ×

סוגים שונים של סמיכות (לא רק "של"!)

אחרי שאנו יודעים כיצד לזהות צורות סמיכות, נעבור לסוגים השונים של סמיכות.

הדעה הרווחת היא שתמיד אפשר להוסיף "של" בין המרכבים של הסמיכות (סמיכות = של), וכמו כן יש החושבים שהקשר בין הנסמך לסומך הוא קשר של שייכות.

דעה זו אינה נכונה, כמו שאפשר לראות בקלות בדוגמה זקופת קומה – אין הכוונה לזקופה של קומה; מרחיקי לכת – אין הכוונה מרחיק של לכת; בעל חשיבות – אין הכוונה בעל של חשיבות.

לא תמיד הסמיכות קשורה לשייכות והיא יכולה להביע מגוון רחב של יחס בין שני השמות, וכאן אדגים רבים מהם (הדוגמות מאתר האקדמיה, מויקיפדיה וכוללות תוספות שלי). 

שייכות

המוכּר ביותר: בית המלך, אנשי העיר, חדר מורים

חומר

פה אין המשמעות של אלא יחס של כלי-חומר (הסומך מספק מידע על החומר שממנו עשוי הנסמך).

מיץ פטל, בגד עור, בתי אבן, שעון זהב

תכולה

פחית קולה, כוס קפה, מכולת אשפה

צורה/דימוי

ענני נוצה, עיני שקד, עוגת קומות, עניבת פרפר

אמצעי

תנור נפט, תנור חשמל

ייעוד/תכלית/תפקיד

מטוס קרב, מפת ניווט, מנוע חיפוש, אפוד מגן, ספר לימוד

מקום

תאטרון רחוב, משפט שדה, מסיבת גן, יוצאי לוב, יציאת מצרים

שם פרטי

מְטוס הלביא, הר מירון, נְהר הירדן, מכללת "אורות", מועדון הבארבי

נרדפוּת (בלשון המקרא)

עב ענן (ראו שמות יט, ט), מְטר גשם (זכריה י, א)

הפלגה

הכפלה היוצרת משמעות של "ביותר", "הכי": קולי קולות, סודי סודות, פלאי פלאים, שיר השירים, קודש הקודשים

תודה לבר אבינרי

 

..

רוצים לקבל עדכון על ההסכת הבא? רוצים לדעת מתי עולה הרשומה הבאה?
לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"

.