איגדתי מילים שאין בהן דגש קל בבג"ד כפ"ת אף על פי שלפי הכלל אמור להיות דגש: מרבד, סמכות, שכבה ועוד.

כמעט הכול זוכרים את הכלל שיש דגש קל באותיות בג"ד כפ"ת בראש מילה או לאחר שווא נח. לכן כולנו אומרים בּרית, משְבּית, כּרית, ישְכּיח, פּרצוף, הוקְפּץ, ומנקדים גּדול, ישגּיח, דּברים, יגְדּל, תּרגום, מַפתּח.

ואולם לכל כלל יש יוצא(י) מן הכלל, וכאן איגדתי בג"ד כפ"ת שאין בהן דגש בראש מילה או לאחר שווא נח אע"פ שלפי הכלל המפורסם היה צריך לבוא דגש.

שימו לב:

 • לא הבאתי פה בגד כפ"ת במילים לועזיות ובשמות זרים. בנושא זה ראו כאן
 • לא הבאתי מקרים של שווא מרחף (כגון מלכֵֿי-, רכבֵֿי-, כלבֿיהם)
 • לא הבאתי מקרים של הוספת הכינויים -כם/-כן (כגון ידכֿם, ידכֿן)
 • בֿ, כֿ, פֿ, גֿ, דֿ, תֿ – הקו מעל האותו מסמן אות רפה, בלי דגש.

חוסר דגש בראש מילה

במקרא אם בגדכפ"ת באות אחרי תיבה המסתיימת בתנועה ויש טעם מחבר בין המילים – בדרך כלל לא יבוא דגש בבג"ד כפ"ת. בעברית שלנו יש שרידים מעטים לתופעה הזו, ואלה השרידים:

 • לא כֿלום
 • לפני כֿן
 • אחרי כֿן
 • כמו כֿן
 • אף על פי כֿן
 • (ה)לא כֿן


חוסר דגש לאחר שווא נח

כשיש רי"ש לפני בי"ת, במילים האלה:

 • קִרְבֿה
 • שרְבֿיט
 • ערְבֿית
 • מרְבֿד

משקל קַטְלוּת

 • עצְוּת
 • ילְדֿוּת
 • עבְדֿוּת
 • מלְוּת
 • סמְוּת

משקל קטלן

 • אספֿן
 • עגְן
 • עגְנייה (בא מ"עגבן")
 • צלְן
 • כלְן
 • חלְן (האקדמיה התנסחה כך: "דרך המלך בהגיית השם חלבן היא בריפוי הבי"ת: חַלְבָן")
 • נקְדֿן
 • קפְדֿן (אפשר גם קפּדן)
 • צרְן
 • קרְתֿן
 • רפְתֿן
 • שדן


מילים מלועזית שחדרו לעברית בתקופה קדומה

 • טרְון

מילים אחרות


חריגים במקרא

שמות מקומות במקרא
 • וְדִלְעָ֥ן וְהַמִּצְפֶּ֖ה וְיׇקְתְאֵֽל (יהושע טו לח)
 • וְיִזְרְעֶ֥אל וְיׇקְדְעָ֖ם וְזָנֹֽוחַ (יהושע טו נו)

מילים נדירות במקרא

פה הדוגמה של חוסר דגש בראש מילה ואולם המקף הופך את המילה למעין מילה אחת:

 • וִירֵשׁ֨וּהָ֙ קָאַ֣ת וְקִפֹּ֔וד וְיַנְשֹׁ֥וף וְעֹרֵ֖ב יִשְׁכְּנוּ־בָ֑הּ וְנָטָ֥ה עָלֶ֛יהָ קַֽו־תֹ֖הוּ וְאַבְנֵי־בֹֽהוּ (ישעיה לד יא)

שכחתי מילה מסוימת? עדכנוני ואוסיף.

.

מקורות למטיבי לכת:

ישראל בן-דוד, "יקדעם, יקתאל",   לשוננו, תשמ"ח-1988, עמוד 175-172

.

..

רוצים לקבל עדכון כשעולה רשומה חדשה לאתר? רוצים להתעדכן כשההסכת הבא יעלה?  לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"