ראיון לערוץ Liveeusa, י"ט באדר תשפ"א, 3 במרץ 2021 למניינם