כתבה גדולה על מיזם "קבלן קולות" – מפגשי זום נוסטלגיים. הכתבה פורסמה במגזין מוצש מבית מקור ראשון, ח' בתמוז תשפ"א, 18 ביוני 2021 למניינם.