את כולנו לימדו בתיכון שבג"ד כפ"ת אחרי שווא נח מקבלות דגש, אבל כאן תגלו רשימת חריגים לכלל: שרְביט, סמְכות, שדְכן, אסְפן ועוד.

הכלל המפורסם קובע כי דגש קל יבוא בבג"ד כפ"ת בשני מקרים:

א. בראש מילה (בּגדים, גּמד, דּלת, כּפית, פּרסום, תּמיד)

ב. אחרי שווא נח (ישְבּור, מרְגּיש, תסְכּים).

לשני המקרים יש חריגים (חריגים לכלל א ראו בסוף הרשומה), אבל כאן אתמקד בכלל ב ואציג בפניכם את החריגים לכלל דגש קל בא אחרי שווא נח (איני דן פה בשווא המכונה מרחף כגון אלה: מַלְכֿוֹת יופי, כלְבֵֿי שמירה; וצורות מקור נטוי כגון בְּכָתְבֿה, בְּשָׁכְבֿי; וגם איני מציין צורות נדירות במקרא כגון קרבֿן שמופיע ביחזקאל מ, מג וכן מִיָּרְדִֿי – תהלים ל, ד קרי). אם יש הסבר או השערה מדוע אין דגש אציין גם אותם.

לאחר רי"ש המנוקדת בשווא

 • שרְבֿיט
 • מרבֿד
 • קִרְבֿה (היסטורית ייתכן שהצורה המקורית הייתה קְרָבָה כמו נְדָבָה. במקרא נמצאת הצורה רק בסמיכות קִרְבַת־ [ישעיה נח ב] ולכן ייתכן שהצורה הרגילה היא קְרָבָה כמו נְדָבָהנִדְבַת־. וראו עוד להלן שכבה)
 • טרְפֿון
 • ערְבֿית
 • עַרְבִֿי (אפשר גם עֲרָבִי)
 • יַרְכָֿה, יַרְכָֿתַיִם (כך במקרא. אפשר גם: יַרְכָּה, יַרְכָּתַיִם)
 • דָּרְבָֿן (כך במקרא. אפשר גם: דָּרְבָּן)

הסבר משוער לחוסר הדגש: "אפשר שהעיצור השוטף ר' – שבהגייתו זרם האוויר נע בחופשיות – גרם לרפיון בגדכפ"ת, שבהגייתן זרם האוויר נע בחופשיות יחסית" (מאתר האקדמיה ללשון).

משקל קַטְלוּת

 • ילְדֿוּת
 • מלְכֿוּת
 • סמְכֿוּת
 • עצְבֿוּת
 • עבְדֿוּת
 • ערְבֿוּת

הסבר משוער לחוסר הדגש: מישהו יודע? כתבו בתגוביות.

משקל קַטְלָן

 • קפְדֿן
 • צרְכֿן
 • אסְפֿן
 • חייְכֿן
 • צלְבֿן
 • כלְבֿן (אפשרות מומלצת פחות: כלבּן)
 • חלְבֿן (אפשרות מומלצת פחות: חלבּן)
 • רפְתֿן
 • סרְבֿן
 • שדְכֿן
 • קרְתֿן
 • עגְבֿן, עגְבֿנייה

הסבר לחוסר הדגש: ראו כאן.

אחרים

 • הביְתֿה
 • שָׁפְכָֿה
 • אָבְדָֿן
 • יָטְבֿתה
 • שכְבֿה (היסטורית ייתכן שהצורה המקורית הייתה שְׁכָבָה כמו נְדָבָה. במקרא נמצאת הצורה רק בסמיכות שִׁכְבַת־ [למשל שמות טז, יד] ולכן ייתכן שהצורה הרגילה היא שְׁכָבָה כמו נְדָבָהנִדְבַת־. וראו לקמן קרבה)
 • פִּטְדָֿה (= סוג של אבן יקרה)
 • פִּרְכָֿה (= קושיה שיכולה לסתור את הטענה)
 • סִרְכָֿה (= פגם בריאה של הבהמה; דופי, פגם)
 • חֻרְפָֿה (= הצד המושחז של להב הסכין)
 • עִקְבָֿה (= סימנים שמטביעה כף הרגל)
 • יִקְבֶֿךָ (= צורת הפסק של יִקְבְּךָ = היקב שלך)
 • בִּגְדִֿי (= הבגד שלי)

סיומת -כֶם/-כֶן

בכל הכינויים החבורים לנוכחים ולנוכחות (כגון יַלדתְכֶֿם, אֶתְכֶֿם, לטובתכֶֿן).

הסבר משוער לחוסר הדגש: מישהו יודע? כתבו בתגוביות.

נספח:

כאמור, גם לכלל א (בג"ד כפ"ת בראש מילה מקבלות דגש) יש חריגים. דוגמות והסברים תמצאו כאן.

 

.

רוצים לקבל עדכון כשעולה הרשומה הבאה? רוצים לדעת מתי עולה עוד פרק בהסכת "קולולושה"? לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"