בפעם הראשונה באינטרנט! מילון שמכיל מילים שרוב הדוברים הוגים אותן שלא לפי התקן בעברית. בדקו אם אתם יודעים מה הצורה הנכונה.

כללי המילון (כגון הניקוד במילון והכתיב בו) נמצאים כאן.

להבנת הסימונים במילון – מקרא קצרצר:

  • בֿ, כֿ, פֿ = אות רפה, בלי דגש
  • ֫ = מקום ההטעמ֫ה של המילה (אם היא מלעיל או מלרע)
  • ־ = צורת סמיכות (למשל: זיכרון לעומת זיכרון־)

מצאתם טעות? חסרה מילה חשובה? יש לכם רעיון לתמונה שיכולה להצטרף לערך מסוים? אשמח שתעדכנו אותי ואתקן או אוסיף.

נ

נאמן, נאמנים, נאמְני הר הבית (ולא: נאמָני־)

נָאקָה (ולא: נָאָקָה)

נאקה. צלם: ליאור גולגר

נְאָקָה (ולא: נָאָקָה)

נָבוֹת היזרְעאלי (ולא: נֵבות היזרָעאלי)

נְגיף (ולא: נָגיף)

נֶגרין, מיכל נֶגרין (ולא: נָגרין)

נָדון/נידון

כאמור, שתי הצורות כשרות

נַהג (ולא: נֶהג)

נַהֲמָה (ולא: נְהמה)

נְהרדְעָא (ולא: נָהרדַעא)

נואָל (ולא: נואֵל)

נוהל, נהלים, נָהולי/נוהולי עבודה (ולא: נהָAלי־)

נָווה שאנן (ולא: נְווה־)
הנימוק: נווה שהוא שאנן (לעומת נְווה צדק)

תצלום: ירעם נתניהו

נוחֵת, נוחֲתים (ולא: נוחְתים)

נוֹטְרֵדאם, נוֹטְרֶה דאם (ולא: נוטֶרְדאם)

בעבר: נוכַח, נוכַח לדעת (ולא: נכַח לדעת)
בהווה: נוֹכָח, נוכָח לדעת (ולא: נוכֵחַ לדעת)
במשמעות השתכנע. וראו בערך הבא

בעבר: נכח, נכח בכיתה
בהווה: נוכֵחַ, נוכֵח בכיתה (ולא: נוכָח בכיתה)
במשמעות נמצא. וראו בערך הקודם

נוכֵחַ, נַנְכִּיחַ (ולא: ננכֿיח)

נוּ"ן (ולא: נוֹ"ן)

נועד לגדוֹלות (ולא: לגדוּלות)

נופֶך (ולא: נופָך)

הניקוד בשלט בזכות ניצה חוזז שפנתה למע"צ

נוּפר (ולא: נוֹפר)
צמח המים וגם השם הפרטי

נְחיר (ולא: נָחיר)

נחלה, נְחָלות, נַחְלות האנשים (ולא: נָחלות, נָחלות־)

נטוֹר֫י קרת֫א (ולא: נט֫וּרי ק֫רתא)

נִיאף וגם נֵאף

נִיאץ וגם נֵאץ

נימוחַ (ולא: נימוךְ)

ניצ֫ולֶת/ניצולַ֫ת שואה

נֵירון (ולא: נוֹיְרון)

נֵירוזה (ולא נוֹיְרוזה)

נֵירולוג (ולא נוֹיְרולוג)

נִירוסטה (ולא: נֵירוסטה)

נָכה, נָכה, נָכים, נָכות (ולא: נֵכה, נֵכה, נֵכים, נֵכות)
סימן לזכור: כמו יָפה, יָפה, יָפים, יָפות

ניכּיון, נכְֿיון צ'קים (ולא: נכְּיון־)

נָמוֹש, נָמוֹשות (ולא: נְמוּשות)

נָמֵל, נְמַל תל אביב, נְמֵלים, נִמְלי הארץ (ולא: נָמָל, נָמָל־, נָמָלים)

בעבר: נסב, נָס֫בּה, נָס֫בּו (ולא: נסוב, נסובה, נסובו)
בהווה: נסב, נְסבּ֫ה, נְסבּ֫ים, נְסבּ֫ות (ולא: נוסב, נוסבת, נוסבים, נוסבות)

נׂ֫סַח/נוּסָ֫ח

נסיוּב (ולא: נסיוֹב)

נעמי = נAעומי/נועומי (ולא: נומי, נAעAמי)

בעבר: נַעֲנָה, נַעַנְתָה/נֶעֶנְתָה, נַעֲנֵיתֶם/נַעֲנִיתֶם
בהווה: נַעֲנֶה, נַעֲנֵית, נַעֲנִים

נער, נַערה (ולא: נְערה)
נְערה = הקול שמשמיע החמור

נַעֲשֵׂית/נַעֲשִׂית, נַעֲשָׂה, נַעַשְׂתָה/נֶעֶשְׂתָה

נפֿה, נָת הירקון (ולא: נפּה, נפּת־)
בכל המשמעויות: כלי לניפוי; יחידת שטח מנהלית

נֵפּוֹטיזם (ולא: נָפוּטיזם)

נְציב, טיילת ארמון הנְציב, צומת הנְציב, עין הנְצי"ב (ולא: נָציב)

התמונה מכאן

נAצְרַת, נAצְרַת עילית (ולא: נצֶרת)
שמהּ החדש של נצרת עילית: נוף הגליל. בעניין נצֶרת האקדמיה מציינת כי "שמה הרשמי של העיר הוא נָצְרַת, וכך גם נָצְרַת עִלִּית […] כך המליץ ועד הלשון וכך ממליצה האקדמיה. מכל מקום גם להגייה נָצֶרֶת יש יסודות קדומים"

נקבה, נְקֵבִֿי (ולא: נִקְבִּי)

נֶקטרינה (ולא: נַקטרינה)

נָקיק (ולא: נְקיק)

נֶקרופיל (ולא: נַקרופיל)

בעבר: נראָה
בהווה: נראֶה (ולא: נראָה)

נָרטיב (ולא: נֵרטיב)
ובעברית: סיפּר

נרקִיסיסט (ולא: נרקְסיסט)

נשמח לשרֶתְכם (ולא: לשרְתְכם)

נתפּס (ולא: נתס)

 

ס

סב֫א, סב, סבת֫א, סים, סות (ולא: ס֫בא, ס֫בתא, סבּים, סבאים, סבּות, סבתות)

סבא רבא, סבתא רבּתא (ולא: סבתא רבא)
בעברית: סבא גדול, סבתא גדולה

סֶאוּל (ולא: סאוֹל)

דגל סאוֹל

סֶבב, סִבְבי לחימה (ולא: סְבָבי־)

ססוד (ולא: סבּסוד)

סֶגול (ולא: סָגול)
במשמעות סימן הניקוד. אבל הצבע הוא סָגול

סִדרה, סְדרות, סִדרות טלוויזיה (ולא: סְדרות־)

סוֹב, סוֹבּי (ולא: סוי)

סוּבּיודיצה (ולא: סוֹבּיודיצה)

סוברוּ (ולא: סוברוֹ)

סוגְיָה, סוגְיות (ולא: סוגִייה, סוגִיות)

סוּדוֹקוּ (ולא: סודוּקו)

סווצ'רט (ולא: סווצ'ר)
בעברית: מֵיזַע

סוזן דֵלָל (ולא: דָלל)

סוחֲפני (ולא: סוחְפני)

סוּכרת (ולא: סוֹכרת)

סוכְּרָזית (ולא: סוכַּרְזית)

סולְיָה, סולְיות (ולא: סולִייה, סולִיות)

סוֹלתם, חברת סוֹלתם (ולא: סוּלתם)
הנימוק: סולתם = הסולת שלהם

סוּמוֹ, מתאבק סוּמוֹ (ולא: סוֹמו)

סוֹנָטה במוזיקה (ולא: סונֶטה). אבל בשירה: סונֶטה

סונצ'ינו (ולא: שׁונצינו)

סורָג/סורֵג ובריח, סורָגים/סורְגים

ס֫חלֶבּ, ס֫חלֶבּ חם (ולא: סחל֫ב)
הכוונה למשקה (בעברית הספרותית: סחלַבּ אבל במדוברת סחלֶבּ). אבל שם הצמח: סחלָ֫ב [הסיבה: שם המשקה – ערבית, שם הצמח – עברי)

סטֵרואידים (ולא: סטְרואידים)

סְטֵתוֹסְקוֹפּ (ולא: סטָטוסקופ)
ובעברית: מַסכּת

סיוב (ולא: סיבּוב)

סיכֿה, חומר סיכֿה (ולא: סיכּה)
אבל: סיכּה במשמעות פיסת מתכת דקה דמוית מחט

סַיַּעְתָּ֫א דשמי֫א (ולא: סִיעָ֫תָא דשמ֫יא)

סיפ֫ה (ולא: ס֫יפה)

סֵירחון (ולא: סִירחון)

סלְמון, דג סלְמון (ולא: סלוֹמון)
ובעברית: אִלְתִּית  

סלסִילה (ולא: סלסָלה)

סלע, סלעים, סַלעי בזלת (ולא: סִלעי־)

סלקוֹם (ולא: סלקוּם)

סמֶ"ך (ולא: סמָ"ך)

סֵמסטר (סִימסטר)

סמפּונות, דלקת הסמפּונות (ולא: הסמונות)

סָנטוריום (ולא: סֵנטוריום)

סנכּרון (ולא: סנרון)

סְעיף (ולא: סָעיף)

סְעָרָה/שְׂעָרָה (ולא: סָערה)

סף, סיפּים, אמות הסיפּים (ולא: סיים)

סָפְרָ֫א וְסַיָּפָ֫א (ולא: סָ֫פְרָא וְסַ֫יְיפא)

סִפרות (ולא: סַפרות)

סרן, סרנות (ולא: סרבּן, סרבּנות)

סרוֹטונין (ולא: סֵרָטונין)

סרח העוד֫ף (ולא: הע֫ודף)

 

ע

עב כָּרֵ֫ס (ולא: כָּ֫רֶס)

עבות, יערות עבוּתים (ולא: עבוֹתים)

עַברונ֫ה (ולא: עֶבר֫ונה)

עגוּרן (ולא: עגוֹרן)

עֵדה, עֲדת מאמינים, עֲדות המזרח (ולא: עֵדות־)

עדלָידע (ולא: עדלֹאידע)

16X21

עִדָּנָ֫א דְרִתְחָ֫א (ולא: עִ֫דְּנָא דְרִ֫תְחָא)
מילולית: שעת הכעס

עודנוּ (ולא: עודנוֹ)
למשל: הַבָּשָׂר עוֹדֶנּוּ בֵּין שִׁנֵּיהֶם טֶרֶם יִכָּרֵת וְאַף יְהוָה חָרָה בָעָם וַיַּךְ יְהוָה בָּעָם מַכָּה רַבָּה מְאֹד (במדבר יא לג)

עוֹרְבָ֫א פָּרַח (ולא: ע֫וּרבא)

עורֶכֶת דין (ולא: עורַכַת; עורכת דינים)

עורֵ֫ק, עורְקים (ולא: ע֫ורק, עורָקים)
גם במשמעות כלי הדם וגם במשמעות הפועל לברוח מהשירות הצבאי

עזוב, עִזבי, עִזבו (ולא: עַזבי, עַזבו)
במשמעות ציווי

עיוֹן, נחל עיוֹן (ולא: עיוּן)

עיירה, עיָירַת נופש (ולא: עיֶירֶת־)

עֵינב, ענבים (ולא: עָנב)

עין כֶּרם, הדסה עין כֶּרם (ולא: כָּרם)

עיקרון, עֶקרון האדם, עֶקרונות המוסר (ולא: עִיקרון־)

עֵירוֹם, עֵירוּמה, עֵירוּמים, עֵירוּמוֹת / עָרוֹם, עָרוּמה, עָרוּמים, עָרוּמוֹת
במשמעות: בלי בגדים

עָרוּם, עֲרוּמָה, עֲרוּמִים, עֲרוּמוֹת
במשמעות: חכם, פיקח

עכּביש, עַכְּבִישׁ הבית, עַכְּבִישִׁים (ולא: עכָּביש־, עכָּבישים)

כמה עכְּבישים אתם רואים פה? 🙂

עכבְּרוש (ולא: עכבָּרוש)

עלמה, עָלָמות, עַלְמות חן (ולא: עַלְמות)

עמדה, עֲמָדות, עֶמְדות כוח (ולא: עֶמְדות)

עמונ֫ה (ולא: עמ֫ונה)

עמוק֫ה (ולא: עמ֫וקה)
שם היישוב בגליל

עמוּתה (ולא: עמוֹתה)

עמְלה/עמָלה, עֲמָלות, עֶמְלות שירות (ולא: עֶמְלות)

עמעם, עמעֲמה, עמעֲמו את האורות, התעמעֲמה (ולא: עמעֵמה, עמעֵמו, התעמעֵמה)

עָצָב, עֲצַב הראייה, עצבּים, עֲצַבּי שמיעה (ולא: עֶצֶב, עֶצֶב־, עֲצָבֿי)
לא להתבלבל בין עָצָב במשמעות סיב בגוף ובין עֶצֶב במשמעות צער

עץ, עצים, עֲצי פרי (ולא: עֵצי־)

עָקֹם/עָקוּם

עקרב, עקרבּים, עקרבּי המדבר (ולא: עקרים, עקרי־)

עֵרך, ערכים, ערי המדינה (ולא: ערכּי־)

ערכה, עֲרָכֿות, עֶרְות מגן (ולא: עֶרְכּות, עֶרְכּות־)

ערעֵר, ערעֲרו, מערעֲרים, (ולא: ערעֵרו, מערעֵרים)

עשב, עשבֹֿים, עשבֹֿי בשמים (ולא: עשבּי־)
מסורת עדות המזרח והספרדים: עשבּי־

עתֵק, הון עתֵק (ולא: עתָק)
עָתֵק = גדול, עצום ורב. עָתָק = גאווה

 

 

פ

פַֿאנְג שְׁוֵוי (ולא: פֿאנג שוּי, פֵֿנְג שׁוּי)

פאנג שווי בסינית. תצלום: ויקיפדיה

פָּגוֹש, פָּגוֹשות/פָּגוֹשִׁים (ולא: פְּגושים)

פגז, פְּגַז התותח, פְּגָזים, פִּגְזי מרגמה (ולא: פָּגז־, פָּגזים, פָּגָזי־)

פוּאנטה (ולא: פוֹאנטה)

פּוּליצר, פרס פּוּליצר (ולא: פּוֹליצר)

כן כן, על שמו קרוי הפרס

פּוֹמלה (ולא: פָּאמלה)

פּופּוּלרי (ולא: פּופּוֹלרי)

פּוֹפּוּליסטי (ולא: פּוֹפּוֹליסטי)

פּוֹפְּקוֹרְן (ולא: פּוֹפְּקוֹרֶן)

מתוך הפייסבוק של החנות

פוסח על שתי הסעיפּים (ולא: שני הסעיפים)

פוֹקצ'ה (ולא: פוּקצ'ה)

פּוֹרְטרט (ולא פְּרוֹטרט)

פורטוגָלי (ולא: פורטוגֵזי)

פושֶׂה, המנהג פושֶׂה, השחיתות פושֶָׂה (ולא: פושׁה)

פּח"ע (ולא ח"ע)

פטֵפון (ולא: פטִיפון)

פטרוֹזיליה (ולא: פטרוּזיליה)

פיטר פָּן (ולא: פֵּן)

פּירומן (ולא: פֿירומן)
ובעברית: מציתן

פֵּירעון, פִּרְעון ההלוואה, פִּרְעונות (ולא: פֵּירעון-, פֵּירעונות)

פך, פכּים (ולא: פים)

פָּלאוליתית, דיאטה פָּלאוליתית (ולא: פְּלאוליתית)

פֶּלג, פְּלָגִים, פְּלַג־/פֶּלֶג־, פַּלְגֵי־ (ולא: פְּלָגי־)

פְלוֹרוֹסֶנְט (ולא: פלורֵסנט)
ובעברית: נוּרָה פְלוּאוֹרָנִית

פלייסמט (ולא: פלייסמנט)
ובעברית: מַצָּעִית

פְּנֵימָטִי (ולא: פְּנֵאוּמָטִי)

פסגה, פְּסָגות, פִּסְגות־ (ולא: פִּסְגות)

פֿסטיבל (ולא: פּסטיבל)

פְּסֵידוֹ (ולא: פְּסֵאוּדוֹ, פסוודו, פסבדו)

פֶּסימי (ולא: פָּסימי)

פסֵיפס (ולא: פסִיפס)

פַּסְקְוִיל (ולא: פשׁקְוויל או פשׁקֵוויל)

פָּעוּט, פְּעוּטָה, פְּעוּטִים, פְּעוּטוֹת, פְּעוּט ערך (ולא: פָּעוטה, פָּעוט־)
במשמעות דבר חסר ערך. וראו בערך הקודם

פָּעוֹט, פָּעוֹטה, פָּעוֹטות, פָּעוֹטון (ולא: פְּעוּטה, פְּעוֹטות, פְּעוטון)
במשמעות ילד קטן וגן ילדים. וראו בערך הבא

פּעם, בַּפּעם הבאה, בַּפּעם האחרונה (ולא: בַּפֿעם הבאה, בַּפֿעם האחרונה)

פעם, פַּעמי, חד פַּעמי, פַּעֳמית סטור (ולא: פְּעמי, פְּעָמית סטור)

פפראצי (ולא: פפראצ'י)

פצצה, פְּצָצות, פְּצָצת־/פִּצְצת־, פְּצָצות־/פִּצְצות־

פָּקוּד, פְּקוּדָה, פְּקוּדִים, פְּקוּדוֹת, פְּקוּד־ (ולא: פיקודים)
במשמעות: אדם הנתון למרותו של אדם אחר, הסר לפקודתו של הגבוה ממנו בדרגתו או במעמדו (ההגדרה ברב מילים)

פקעת, פְּקָעוֹת, פַּקְעוֹת־ (ולא: פְּקָעות־)

פרא, פִּרְאי, פִּרְאית (ולא: פְּרָאי, פְּרָאית)

פָּרָג/פֶּרֶג
הן במשמעות שם הפרח ובמשמעות הגרגירים

פַּרְהֶסְיָה, בפֿרהסיה (ולא:רהסיה)

פְּרוֹבִּיּוֹטִי (ולא: פרובָּיוֹטי)

פרוור/פרבר, פרוורים/פרבּרים (ולא: פרבֿרים)

פרוֹזבּוֹל (ולא :פרוּזבּוּל)

פרוֹפגנדה (ולא: פרָפגנדה)
ובעברית: תעמולה

פרט, פרטים, פְּרָטי ההסכם (ולא: פִּרְטי־)

פְּריט (ולא: פָּריט)

פְּרָלִינִים (ולא: פֶּרְלינים)
בעברית: מֻלְיָה, מֻלְיוֹת

פרס נובּ֫ל (ולא: נ֫ול)

תצלום: ויקיפדיה

פרס, פרסים, פְּרָסי ישראל (ולא: פִּרְסי־)

פֶּרְספקטיבה (ולא פְּרֶספקטיבה)

פֶּרְפורמר (ולא פְּרֵפורמר)

פְּרַקְדָן (ולא: פַּרְקדן)

פתח תקו֫וה (ולא: פתח ת֫קווה)

פָּתְחֵהוּ, פְּתָחוהו, אתה פָּתְחֵהוּ את השער! אתם פְּתָחוהו את השער! (ולא: פְּתָחֵהוּ, פִּתְחוהו)

פתְרון (ולא: פתָרון)
ראו כאן. האקדמיה ניסחה "דרך המלך", כלומר "בדיעבד" גם דמָיון כשרה

 

צ

צלא֫ח א-דין (ולא: צ֫לאח)

צב, צבּים (ולא: צבֿים)

צָבוּעַ, צְבוּעָה, צְבוּעִים, צְבוּעוֹת
במשמעות שצבעו אותו

צָבוֹעַ, צְבוֹעִים, צְבוֹעַ היער
במשמעות החיה

צַבָּע (ולא צבָּעִי)

צד, צדדים, צִדֵּי/צִדְדֵֵי הסָפֵק (ולא: צְדָדֵי־)

צד"י (ולא: צדי"ק)

צִדְפָּה (ולא: צְדָפֿה)
הרכיכה שחיה בתוך הקונכייה

צֶדֶף (ולא: צְדָף)
הצד המבריק של הקונכייה

צהבהב, צהבהבּה, צהבהבּים, צהבהבּות (ולא: צהבהה, צהבהים, צהבהות)

צהלה = צוהולה/צָהולה (ולא: צהAלה)

צהריים = צוהוריים/צָהוריים (ולא: צהAריים)

צוֹבֿה, קיבוץ צוֹבֿה (ולא: צוּבּה)

צוואר, צַוואר הבקבוק, צַוואר הרחם (ולא: צְוואר־)

צוחק, צוחֲקים (ולא: צוחְקים)

צוּפית, צוּפית גרנט (ולא: צוֹפית)

תצלום: ויקיפדיה

צוֹק, צוֹק העיתים (ולא: צוּק)
צוֹק = בעיות וצרות. צוּק = סלע גבוה

צורך, צרכים, צורי המדינה (לא: צורכּי־, צַרכּי־)

צַחה/צֶחה, עברית צַחה/צֶחה

צלן (ולא: צלבּן)

צֶלוּלִיט (ולא: צֶלוֹלִיטִיס)
צֶלוּלִיט = הצטברות תאי שומן מתחת לעור. ובעברית: רַקֶּמֶת

צלסיוס (ולא צלזיוס)

צֶ֫לַע/צֵלָ֫ע

צְמיג (ולא: צָמיג)

צנור (ולא: צנובּר)

צנצנת, צנצָנות, צנצְנות שמנת (ולא: צנצְנות, צנצָנות־)

צְעָדָה (ולא: צָעדה)

צָעיף (ולא: צְעיף)

צְעָקָה (ולא: צָעקה)

צְריח (ולא: צָריח)

צרן, צרנות (ולא: צרכּן, צרכּנות)

צָרפת (ולא: צוֹרפת)

צְרָצַר, צִרְצָרִים, צִרְצָרֵי השכונה (ולא: צַרְצר, צַרְצרים, צַרְצרי־)

 

לערכים א-ח לחצו כאן

לערכים ט-מ לחצו כאן

בקרוב יעלו הערכים באות ק-ר

.

רוצים לקבל עדכון כשעולים הערכים הבאים? משתוקקים לדעת מתי עולה הפרק הבא בהסכת? חפצים לדעת מתי עולה הרשומה הבאה? לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"