בפעם הראשונה באינטרנט! מילון שמכיל מילים שרוב הדוברים הוגים אותן שלא לפי התקן בעברית. בדקו אם אתם יודעים מה הצורה הנכונה.

 

נ

נאמן, נאמנים, נאמְני הר הבית (ולא: נאמָני־)

נָאקָה (ולא: נָאָקָה)

נאקה. צלם: ליאור גולגר

נְאָקָה (ולא: נָאָקָה)

נָבוֹת היזרְעאלי (ולא: נֵבות היזרָעאלי)

נְגיף (ולא: נָגיף)

נֶגרין, מיכל נֶגרין (ולא: נָגרין)

נָדון/נידון

כאמור, שתי הצורות כשרות

נַהג (ולא: נֶהג)

נַהֲמָה (ולא: נְהמה)

נְהרדְעָא (ולא: נָהרדַעא)

נואָל (ולא: נואֵל)

נוהל, נהלים, נָהולי/נוהולי עבודה (ולא: נהָAלי־)

נָווה שאנן (ולא: נְווה־)
הנימוק: נווה שהוא שאנן (לעומת נְווה צדק)

תצלום: ירעם נתניהו

נוחֵת, נוחֲתים (ולא: נוחְתים)

נוֹטְרֵדאם, נוֹטְרֶה דאם (ולא: נוטֶרְדאם)

בעבר: נוכַח, נוכַח לדעת (ולא: נכַח לדעת)
בהווה: נוֹכָח, נוכָח לדעת (ולא: נוכֵחַ לדעת)
במשמעות השתכנע. וראו בערך הבא

בעבר: נכח, נכח בכיתה
בהווה: נוכֵחַ, נוכֵח בכיתה (ולא: נוכָח בכיתה)
במשמעות נמצא. וראו בערך הקודם

נוכֵחַ, נַנְכִּיחַ (ולא: ננכֿיח)

נוּ"ן (ולא: נוֹ"ן)

נועד לגדוֹלות (ולא: לגדוּלות)

נופֶך (ולא: נופָך)

הניקוד בשלט בזכות ניצה חוזז שפנתה למע"צ

נוּפר (ולא: נוֹפר)
צמח המים וגם השם הפרטי

נְחיר (ולא: נָחיר)

נחלה, נְחָלות, נַחְלות האנשים (ולא: נָחלות, נָחלות־)

נטוֹר֫י קרת֫א (ולא: נט֫וּרי ק֫רתא)

נִיאף וגם נֵאף

נִיאץ וגם נֵאץ

נימוחַ (ולא: נימוךְ)

ניצ֫ולֶת/ניצולַ֫ת שואה

נֵירון (ולא: נוֹיְרון)

נֵירוזה (ולא נוֹיְרוזה)

נֵירולוג (ולא נוֹיְרולוג)

נִירוסטה (ולא: נֵירוסטה)

נָכה, נָכה, נָכים, נָכות (ולא: נֵכה, נֵכה, נֵכים, נֵכות)
סימן לזכור: כמו יָפה, יָפה, יָפים, יָפות

ניכּיון, נכְֿיון צ'קים (ולא: נכְּיון־)

נָמוֹש, נָמוֹשות (ולא: נְמוּשות)

נָמֵל, נְמַל תל אביב, נְמֵלים, נִמְלי הארץ (ולא: נָמָל, נָמָל־, נָמָלים)

בעבר: נסב, נָס֫בּה, נָס֫בּו (ולא: נסוב, נסובה, נסובו)
בהווה: נסב, נְסבּ֫ה, נְסבּ֫ים, נְסבּ֫ות (ולא: נוסב, נוסבת, נוסבים, נוסבות)

נׂ֫סַח/נוּסָ֫ח

נסיוּב (ולא: נסיוֹב)

נעמי = נAעומי/נועומי (ולא: נומי, נAעAמי)

בעבר: נַעֲנָה, נַעַנְתָה/נֶעֶנְתָה, נַעֲנֵיתֶם/נַעֲנִיתֶם
בהווה: נַעֲנֶה, נַעֲנֵית, נַעֲנִים

נער, נַערה (ולא: נְערה)
נְערה = הקול שמשמיע החמור

נַעֲשֵׂית/נַעֲשִׂית, נַעֲשָׂה, נַעַשְׂתָה/נֶעֶשְׂתָה

נפֿה, נָת הירקון (ולא: נפּה, נפּת־)
בכל המשמעויות: כלי לניפוי; יחידת שטח מנהלית

נֵפּוֹטיזם (ולא: נָפוּטיזם)

נְציב, טיילת ארמון הנְציב, צומת הנְציב, עין הנְצי"ב (ולא: נָציב)

התמונה מכאן

נAצְרַת, נAצְרַת עילית (ולא: נצֶרת)
שמהּ החדש של נצרת עילית: נוף הגליל. בעניין נצֶרת האקדמיה מציינת כי "שמה הרשמי של העיר הוא נָצְרַת, וכך גם נָצְרַת עִלִּית […] כך המליץ ועד הלשון וכך ממליצה האקדמיה. מכל מקום גם להגייה נָצֶרֶת יש יסודות קדומים"

נקבה, נְקֵבִֿי (ולא: נִקְבִּי)

נֶקטרינה (ולא: נַקטרינה)

נָקיק (ולא: נְקיק)

נֶקרופיל (ולא: נַקרופיל)

בעבר: נראָה
בהווה: נראֶה (ולא: נראָה)

נָרטיב (ולא: נֵרטיב)
ובעברית: סיפּר

נרקִיסיסט (ולא: נרקְסיסט)

נשמח לשרֶתְכם (ולא: לשרְתְכם)

נתפּס (ולא: נתס)

 

ס

סב֫א, סב, סבת֫א, סים, סות (ולא: ס֫בא, ס֫בתא, סבּים, סבאים, סבּות, סבתות)

סבא רבא, סבתא רבּתא (ולא: סבתא רבא)
בעברית: סבא גדול, סבתא גדולה

סֶאוּל (ולא: סאוֹל)

דגל סאוֹל

סֶבב, סִבְבי לחימה (ולא: סְבָבי־)

ססוד (ולא: סבּסוד)

סֶגול (ולא: סָגול)
במשמעות סימן הניקוד. אבל הצבע הוא סָגול

סִדרה, סְדרות, סִדרות טלוויזיה (ולא: סְדרות־)

סוֹב, סוֹבּי (ולא: סוי)

סוּבּיודיצה (ולא: סוֹבּיודיצה)

סוברוּ (ולא: סוברוֹ)

סוגְיָה, סוגְיות (ולא: סוגִייה, סוגִיות)

סוּדוֹקוּ (ולא: סודוּקו)

סווצ'רט (ולא: סווצ'ר)
בעברית: מֵיזַע

סוזן דֵלָל (ולא: דָלל)

סוחֲפני (ולא: סוחְפני)

סוּכרת (ולא: סוֹכרת)

סוכְּרָזית (ולא: סוכַּרְזית)

סולְיָה, סולְיות (ולא: סולִייה, סולִיות)

סוֹלתם, חברת סוֹלתם (ולא: סוּלתם)
הנימוק: סולתם = הסולת שלהם

סוּמוֹ, מתאבק סוּמוֹ (ולא: סוֹמו)

סוֹנָטה במוזיקה (ולא: סונֶטה). אבל בשירה: סונֶטה

סונצ'ינו (ולא: שׁונצינו)

סורָג/סורֵג ובריח, סורָגים/סורְגים

ס֫חלֶבּ, ס֫חלֶבּ חם (ולא: סחל֫ב)
הכוונה למשקה (בעברית הספרותית: סחלַבּ אבל במדוברת סחלֶבּ). אבל שם הצמח: סחלָ֫ב [הסיבה: שם המשקה – ערבית, שם הצמח – עברי)

סטֵרואידים (ולא: סטְרואידים)

סְטֵתוֹסְקוֹפּ (ולא: סטָטוסקופ)
ובעברית: מַסכּת

סיוב (ולא: סיבּוב)

סיכֿה, חומר סיכֿה (ולא: סיכּה)
אבל: סיכּה במשמעות פיסת מתכת דקה דמוית מחט

סַיַּעְתָּ֫א דשמי֫א (ולא: סִיעָ֫תָא דשמ֫יא)

סיפ֫ה (ולא: ס֫יפה)

סֵירחון (ולא: סִירחון)

סלְמון, דג סלְמון (ולא: סלוֹמון)
ובעברית: אִלְתִּית  

סלסִילה (ולא: סלסָלה)

סלע, סלעים, סַלעי בזלת (ולא: סִלעי־)

סלקוֹם (ולא: סלקוּם)

סמֶ"ך (ולא: סמָ"ך)

סֵמסטר (סִימסטר)

סמפּונות, דלקת הסמפּונות (ולא: הסמונות)

סָנטוריום (ולא: סֵנטוריום)

סנכּרון (ולא: סנרון)

סְעיף (ולא: סָעיף)

סְעָרָה/שְׂעָרָה (ולא: סָערה)

סף, סיפּים, אמות הסיפּים (ולא: סיים)

סָפְרָ֫א וְסַיָּפָ֫א (ולא: סָ֫פְרָא וְסַ֫יְיפא)

סִפרות (ולא: סַפרות)

סרן, סרנות (ולא: סרבּן, סרבּנות)

סרוֹטונין (ולא: סֵרָטונין)

סרח העוד֫ף (ולא: הע֫ודף)

 

ע

עב כָּרֵ֫ס (ולא: כָּ֫רֶס)

עבות, יערות עבוּתים (ולא: עבוֹתים)

עַברונ֫ה (ולא: עֶבר֫ונה)

עגוּרן (ולא: עגוֹרן)

עֵדה, עֲדת מאמינים, עֲדות המזרח (ולא: עֵדות־)

עדלָידע (ולא: עדלֹאידע)

16X21

עִדָּנָ֫א דְרִתְחָ֫א (ולא: עִ֫דְּנָא דְרִ֫תְחָא)
מילולית: שעת הכעס

עודנוּ (ולא: עודנוֹ)
למשל: הַבָּשָׂר עוֹדֶנּוּ בֵּין שִׁנֵּיהֶם טֶרֶם יִכָּרֵת וְאַף יְהוָה חָרָה בָעָם וַיַּךְ יְהוָה בָּעָם מַכָּה רַבָּה מְאֹד (במדבר יא לג)

עוֹרְבָ֫א פָּרַח (ולא: ע֫וּרבא)

עורֶכֶת דין (ולא: עורַכַת; עורכת דינים)

עורֵ֫ק, עורְקים (ולא: ע֫ורק, עורָקים)
גם במשמעות כלי הדם וגם במשמעות הפועל לברוח מהשירות הצבאי

עזוב, עִזבי, עִזבו (ולא: עַזבי, עַזבו)
במשמעות ציווי

עיוֹן, נחל עיוֹן (ולא: עיוּן)

עיירה, עיָירַת נופש (ולא: עיֶירֶת־)

עֵינב, ענבים (ולא: עָנב)

עין כֶּרם, הדסה עין כֶּרם (ולא: כָּרם)

עיקרון, עֶקרון האדם, עֶקרונות המוסר (ולא: עִיקרון־)

עֵירוֹם, עֵירוּמה, עֵירוּמים, עֵירוּמוֹת / עָרוֹם, עָרוּמה, עָרוּמים, עָרוּמוֹת
במשמעות: בלי בגדים

עָרוּם, עֲרוּמָה, עֲרוּמִים, עֲרוּמוֹת
במשמעות: חכם, פיקח

עכּביש, עַכְּבִישׁ הבית, עַכְּבִישִׁים (ולא: עכָּביש־, עכָּבישים)

כמה עכְּבישים אתם רואים פה? 🙂

עכבְּרוש (ולא: עכבָּרוש)

עלמה, עָלָמות, עַלְמות חן (ולא: עַלְמות)

עמדה, עֲמָדות, עֶמְדות כוח (ולא: עֶמְדות)

עמונ֫ה (ולא: עמ֫ונה)

עמוק֫ה (ולא: עמ֫וקה)
שם היישוב בגליל

עמוּתה (ולא: עמוֹתה)

עמְלה/עמָלה, עֲמָלות, עֶמְלות שירות (ולא: עֶמְלות)

עמעם, עמעֲמה, עמעֲמו את האורות, התעמעֲמה (ולא: עמעֵמה, עמעֵמו, התעמעֵמה)

עָצָב, עֲצַב הראייה, עצבּים, עֲצַבּי שמיעה (ולא: עֶצֶב, עֶצֶב־, עֲצָבֿי)
לא להתבלבל בין עָצָב במשמעות סיב בגוף ובין עֶצֶב במשמעות צער

עץ, עצים, עֲצי פרי (ולא: עֵצי־)

עָקֹם/עָקוּם

עקרב, עקרבּים, עקרבּי המדבר (ולא: עקרים, עקרי־)

עֵרך, ערכים, ערי המדינה (ולא: ערכּי־)

ערכה, עֲרָכֿות, עֶרְות מגן (ולא: עֶרְכּות, עֶרְכּות־)

ערעֵר, ערעֲרו, מערעֲרים, (ולא: ערעֵרו, מערעֵרים)

עשב, עשבֹֿים, עשבֹֿי בשמים (ולא: עשבּי־)
מסורת עדות המזרח והספרדים: עשבּי־

עתֵק, הון עתֵק (ולא: עתָק)
עָתֵק = גדול, עצום ורב. עָתָק = גאווה

 

 

פ

פַֿאנְג שְׁוֵוי (ולא: פֿאנג שוּי, פֵֿנְג שׁוּי)

פאנג שווי בסינית. תצלום: ויקיפדיה

פָּגוֹש, פָּגוֹשות/פָּגוֹשִׁים (ולא: פְּגושים)

פגז, פְּגַז התותח, פְּגָזים, פִּגְזי מרגמה (ולא: פָּגז־, פָּגזים, פָּגָזי־)

פוּאנטה (ולא: פוֹאנטה)

פּוּליצר, פרס פּוּליצר (ולא: פּוֹליצר)

כן כן, על שמו קרוי הפרס

פּוֹמלה (ולא: פָּאמלה)

פּופּוּלרי (ולא: פּופּוֹלרי)

פּוֹפּוּליסטי (ולא: פּוֹפּוֹליסטי)

פּוֹפְּקוֹרְן (ולא: פּוֹפְּקוֹרֶן)

מתוך הפייסבוק של החנות

פוסח על שתי הסעיפּים (ולא: שני הסעיפים)

פוֹקצ'ה (ולא: פוּקצ'ה)

פּוֹרְטרט (ולא פְּרוֹטרט)

פורטוגָלי (ולא: פורטוגֵזי)

פושֶׂה, המנהג פושֶׂה, השחיתות פושֶָׂה (ולא: פושׁה)

פּח"ע (ולא ח"ע)

פטֵפון (ולא: פטִיפון)

פטרוֹזיליה (ולא: פטרוּזיליה)

פיטר פָּן (ולא: פֵּן)

פּירומן (ולא: פֿירומן)
ובעברית: מציתן

פֵּירעון, פִּרְעון ההלוואה, פִּרְעונות (ולא: פֵּירעון-, פֵּירעונות)

פך, פכּים (ולא: פים)

פָּלאוליתית, דיאטה פָּלאוליתית (ולא: פְּלאוליתית)

פֶּלג, פְּלָגִים, פְּלַג־/פֶּלֶג־, פַּלְגֵי־ (ולא: פְּלָגי־)

פְלוֹרוֹסֶנְט (ולא: פלורֵסנט)
ובעברית: נוּרָה פְלוּאוֹרָנִית

פלייסמט (ולא: פלייסמנט)
ובעברית: מַצָּעִית

פְּנֵימָטִי (ולא: פְּנֵאוּמָטִי)

פסגה, פְּסָגות, פִּסְגות־ (ולא: פִּסְגות)

פֿסטיבל (ולא: פּסטיבל)

פְּסֵידוֹ (ולא: פְּסֵאוּדוֹ, פסוודו, פסבדו)

פֶּסימי (ולא: פָּסימי)

פסֵיפס (ולא: פסִיפס)

פַּסְקְוִיל (ולא: פשׁקְוויל או פשׁקֵוויל)

פָּעוּט, פְּעוּטָה, פְּעוּטִים, פְּעוּטוֹת, פְּעוּט ערך (ולא: פָּעוטה, פָּעוט־)
במשמעות דבר חסר ערך. וראו בערך הקודם

פָּעוֹט, פָּעוֹטה, פָּעוֹטות, פָּעוֹטון (ולא: פְּעוּטה, פְּעוֹטות, פְּעוטון)
במשמעות ילד קטן וגן ילדים. וראו בערך הבא

פּעם, בַּפּעם הבאה, בַּפּעם האחרונה (ולא: בַּפֿעם הבאה, בַּפֿעם האחרונה)

פעם, פַּעמי, חד פַּעמי, פַּעֳמית סטור (ולא: פְּעמי, פְּעָמית סטור)

פפראצי (ולא: פפראצ'י)

פצצה, פְּצָצות, פְּצָצת־/פִּצְצת־, פְּצָצות־/פִּצְצות־

פָּקוּד, פְּקוּדָה, פְּקוּדִים, פְּקוּדוֹת, פְּקוּד־ (ולא: פיקודים)
במשמעות: אדם הנתון למרותו של אדם אחר, הסר לפקודתו של הגבוה ממנו בדרגתו או במעמדו (ההגדרה ברב מילים)

פקעת, פְּקָעוֹת, פַּקְעוֹת־ (ולא: פְּקָעות־)

פרא, פִּרְאי, פִּרְאית (ולא: פְּרָאי, פְּרָאית)

פָּרָג/פֶּרֶג
הן במשמעות שם הפרח ובמשמעות הגרגירים

פַּרְהֶסְיָה, בפֿרהסיה (ולא:רהסיה)

פְּרוֹבִּיּוֹטִי (ולא: פרובָּיוֹטי)

פרוור/פרבר, פרוורים/פרבּרים (ולא: פרבֿרים)

פרוֹזבּוֹל (ולא :פרוּזבּוּל)

פרוֹפגנדה (ולא: פרָפגנדה)
ובעברית: תעמולה

פרט, פרטים, פְּרָטי ההסכם (ולא: פִּרְטי־)

פְּריט (ולא: פָּריט)

פְּרָלִינִים (ולא: פֶּרְלינים)
בעברית: מֻלְיָה, מֻלְיוֹת

פרס נובּ֫ל (ולא: נ֫ול)

תצלום: ויקיפדיה

פרס, פרסים, פְּרָסי ישראל (ולא: פִּרְסי־)

פֶּרְספקטיבה (ולא פְּרֶספקטיבה)

פֶּרְפורמר (ולא פְּרֵפורמר)

פְּרַקְדָן (ולא: פַּרְקדן)

פתח תקו֫וה (ולא: פתח ת֫קווה)

פָּתְחֵהוּ, פְּתָחוהו, אתה פָּתְחֵהוּ את השער! אתם פְּתָחוהו את השער! (ולא: פְּתָחֵהוּ, פִּתְחוהו)

פתְרון (ולא: פתָרון)
ראו כאן. האקדמיה ניסחה "דרך המלך", כלומר "בדיעבד" גם דמָיון כשרה

 

צ

צלא֫ח א-דין (ולא: צ֫לאח)

צב, צבּים (ולא: צבֿים)

צָבוּעַ, צְבוּעָה, צְבוּעִים, צְבוּעוֹת
במשמעות שצבעו אותו

צָבוֹעַ, צְבוֹעִים, צְבוֹעַ היער
במשמעות החיה

צַבָּע (ולא צבָּעִי)

צד, צדדים, צִדֵּי/צִדְדֵֵי הסָפֵק (ולא: צְדָדֵי־)

צד"י (ולא: צדי"ק)

צִדְפָּה (ולא: צְדָפֿה)
הרכיכה שחיה בתוך הקונכייה

צֶדֶף (ולא: צְדָף)
הצד המבריק של הקונכייה

צהבהב, צהבהבּה, צהבהבּים, צהבהבּות (ולא: צהבהה, צהבהים, צהבהות)

צהלה = צוהולה/צָהולה (ולא: צהAלה)

צהריים = צוהוריים/צָהוריים (ולא: צהAריים)

צוֹבֿה, קיבוץ צוֹבֿה (ולא: צוּבּה)

צוואר, צַוואר הבקבוק, צַוואר הרחם (ולא: צְוואר־)

צוחק, צוחֲקים (ולא: צוחְקים)

צוּפית, צוּפית גרנט (ולא: צוֹפית)

תצלום: ויקיפדיה

צוֹק, צוֹק העיתים (ולא: צוּק)
צוֹק = בעיות וצרות. צוּק = סלע גבוה

צורך, צרכים, צורי המדינה (לא: צורכּי־, צַרכּי־)

צַחה/צֶחה, עברית צַחה/צֶחה

צלן (ולא: צלבּן)

צֶלוּלִיט (ולא: צֶלוֹלִיטִיס)
צֶלוּלִיט = הצטברות תאי שומן מתחת לעור. ובעברית: רַקֶּמֶת

צלסיוס (ולא צלזיוס)

צֶ֫לַע/צֵלָ֫ע

צְמיג (ולא: צָמיג)

צנור (ולא: צנובּר)

צנצנת, צנצָנות, צנצְנות שמנת (ולא: צנצְנות, צנצָנות־)

צְעָדָה (ולא: צָעדה)

צָעיף (ולא: צְעיף)

צְעָקָה (ולא: צָעקה)

צְריח (ולא: צָריח)

צרן, צרנות (ולא: צרכּן, צרכּנות)

צָרפת (ולא: צוֹרפת)

צְרָצַר, צִרְצָרִים, צִרְצָרֵי השכונה (ולא: צַרְצר, צַרְצרים, צַרְצרי־)

 

לערכים א-ח לחצו כאן

לערכים ט-מ לחצו כאן

בקרוב יעלו הערכים באות ק-ר

.

רוצים לקבל עדכון כשעולים הערכים הבאים? משתוקקים לדעת מתי עולה הפרק הבא בהסכת? חפצים לדעת מתי עולה הרשומה הבאה? לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"