בפעם הראשונה באינטרנט! מילון שמכיל מילים שרוב הדוברים הוגים אותן שלא לפי התקן בעברית. בדקו אם אתם יודעים מה הצורה הנכונה.

כללי המילון (כגון הניקוד במילון והכתיב בו) נמצאים כאן.

להבנת הסימונים במילון – מקרא קצרצר:

  • בֿ, כֿ, פֿ = אות רפה, בלי דגש
  • ֫ = מקום ההטעמ֫ה של המילה (אם היא מלעיל או מלרע)
  • ־ = צורת סמיכות (למשל: זיכרון לעומת זיכרון־)

מצאתם טעות? חסרה מילה חשובה? יש לכם רעיון לתמונה שיכולה להצטרף לערך מסוים? אשמח שתעדכנו אותי ואתקן או אוסיף.

ט

טאבּ֫וּ (ולא: ט֫אבּוּ, ט֫אבּוֹ)
הן במשמעות האיסור והן במשמעות לשכת רישום המקרקעין

תצלום: קודקוד

טהרה = טָAהֳOרָה, טָOהֳOרָה, טַAהֲAרָה
ובריבוי:
טָAהֳOרָה/טָOהֳOרָה– טָAהֳOרוֹת/טָOהֳOרוֹת;
טַAהֲAרָה – טְהָAרוֹת
הרחבה ראו כאן

טוּאלט (ולא: טוֹאלט)

טוֹביה, באר טוֹביה (ולא: טוּביה)

טוֹנה, טונות (ולא: טון)
במשמעות יחידת משקל. המונח המוזקלי הוא טון, טונים

טוּנה (ולא: טוֹנה)
משמעות דג המאכל

טוֹנֶר (ולא: טוּנר)

טוּרֵט, תסמונת טוּרֵט (ולא: טוֹרט)

טחנה, טְחָנות, טַחנות רוח (ולא: טָחנות)

טיוּטה (ולא: טיוֹטה)

טֶייזר , אקדח טֶייזר (ולא: טַייזר)

טלטֵלה (ולא: טלטָלה)

טלפ֫ון (ולא: ט֫לפון)

טמפֵּרָטורות (ולא: טמפְּרטורות)

טנגַנְיִיקה (ולא: טנגָנִיקה)

טַענה, טְעָנות, טַעֲנות־ (ולא: טְענה, טָענות, טְענות־)

טֵרה קוטה (ולא: טָרה קוטה)

י

י֫אָחוֹנְט, טילי י֫אחוֹנט (ולא: יאח֫וּנט)

יבנְאל (ולא: יבניאל)

תצלום: ויקיפדיה

יְדני, עבודה יְדנית (ולא: יָדני, יָדנית)

יהב, השליך יְהָבו (ולא: יָהבו)

יְהוּד (ולא: יָהוד)

תצלום: ירעם נתניהו

יוּגוֹסלביה (לא: יוּגוּסלביה או יֵגוּסלביה)

יוֹגוּרט (ולא: יוֹגוֹרט/יוּגוֹרט)

@orihizkiah

#מחזירעוקבים #סטנדאפ #אוריחזקיה #מועדוןלילה #פוריו #foryou אורי חזקיה מועדון לילה מחזיר עוקבים

♬ צליל מקורי – אורי חזקיה

יוּ"ד/יוֹ

יודָאִיקה (ולא: יודַיְקה)

יוּמרה (ולא: יוֹמרה)

יוּקרה (ולא: יוֹקרה)

יזרְעֶאל, עמק יזרְעֶאל (ולא: יזרָעאֵל)

יְחסינו לאן? (ולא: יַחסינו)

יטב֫תה (ולא: יטבת֫ה)

יִיעוץ (ולא: יֵיעוץ)

יֵירוט (ולא: יִירוט)

יָמין, יָמינה, יְמין ה' (ולא: יֵמין, יֵמינה, יָמין־)

תצלום מתוך: גוגל סטריט

יסוּד המעלָה (ולא: יסוֹד המעלֶה)

תצלום מתוך: גוגל סטריט

יסולָא, לא יסולָא בפז (ולא: יסולֵא)

יעד, יעדים, יַעדי טרור (ולא: יְעדי־)

יער, יְעָרות, יָעָרות הגשם (ולא: יְערות־)

יפהפה/יפיפה, יפהפייה/יפיפייה, יפהפִים/יפהפִיִים/יפיפִים/יפיפִיִים, יפהפִיות/יפיפִיות
הערה: אבא בנדויד מעיר (מדריך לשון, עמ' 111) כי כשמדובר בבני אדם ראוי להגות ביו"ד אחת ושלא בבני אדם בשתי יו"דים

יצא מגְדֵרו/מגִדְרו

יָרבעם (ולא: יוֹרבעם, יֶרבעם)

ירה, יורה, תירֶה, אתה תירֶה בנשק (ולא: תירָה)

ירוֹחם (ולא: ירוּחם)

תצלום: ירעם נתניהו

יְרוק-עַד (ולא: יָרוק)

יִרְכַּא, כפר יִרְכַּא (ולא: יַרכא)

יַציב, יַציבה, ממשלה יַציבה (ולא: יֵציב, יֵציבה)
במשמעות: קבוע, איתן, שאינו משתנה או מתחלף במהירות (ההגדרה מרב מילים). ראו בערך הבא

יְצִיבָה של הגוף (ולא: יָציבה)
במשמעות: מצב הגוף הזקוף, מצב איברי הגוף כשהאדם עומד (ההגדרה מרב מילים). ראו בערך הקודם

יָציע (ולא: יֵציע)

ירָה, יירֶה, תירֶה (ולא: יירָה, תירָה)

יָריד (ולא: יֵריד)

יָרֵך, יֶרֶך־האיש (ולא: יֶרֶך)
עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה אֲשֶׁר עַל כַּף הַיָּרֵךְ עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי נָגַע בְּכַף יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָּשֶׁה (בראשית לב, לג)

יַרכּה, ירכַּת הספינה, ירכָּתיים, ירכְּתי האונייה (ולא: ירכָּתי־)

ירמְיהו (ולא: ירמִיהו)

יָרָק, חביתת יָרָק, יְרָקות, יַרְקות- (ולא: יֶרֶק, יְרָקות־)
יָרָק = צורת היחיד של ירקות. יֶרֶק= צמחים ירוקים

ישמְEעאלי (ולא: ישמָעאלי)

יָשֵן, יְשֵנה, ישֵנים, ישֵנות (ולא: יושן, יושנת, יושנים, יושנות)

ישרְEאלי (ולא: ישרָאלי)

ישָשכר [השי"ן השנייה בלי ניקוד: YISAHAR] (ולא: ישָשְכר)

 

יַתוש (ולא: יֵתוש)

יתְרון (ולא: יתָרון)
ראו כאן. האקדמיה ניסחה "דרך המלך", כלומר "בדיעבד" גם הצורה יתרון כשרה

 

 

כ

כָּאוֹס (ולא: כֶּאוס)

כָּבֵד, כְּבַד משקל (ולא: כָּבֵד־)

כָּבֵד, כְּבֵד אווז (ולא: כָּבֵד־)

כבדהו וחוֹשְדהו (ולא: וחַשְדהו)

כֶּבֶל, כְּבָלים, כַּבְלי החשמל (ולא: כַּבֶּל, כִּבלי־ או כְּבָלי־)

כֶּבֶשׁ המטוס (ולא: כֶּבֶשׂ)
כבש מלשון כביש

זה כֶּבֶשׂ. תצלום: ירעם נתניהו

כדורסַלן (ולא: כדורסֵלן)

כדוֹרְלעומר (ולא: כדַרלעומר)

כהאי לישָנ֫א (ולא: ל֫ישְנא)

כולסטֵרול (ולא: כולסטָרול/כולסטְרול)

כּולֵרָה/כֿולֵרָה (ולא חולִירַע)

כֿוריאוגרף/כּוריאוגרף

כורסה, כורסָאות/כורְסוֹת, כורסְאות־/כורְסות־ (ולא: כורסָאות־)

כוש֫י (ולא: כ֫ושי)

כּוּתוֹנת, כּוּתוׁנְתי, כּוּתוֹנות, כּוּתוֹנת־/כְּתוֹנת־, כּוּתוֹנות־/כּוֹתְנות־

כְּחָל/כֹּחַל/כַּחַל, כָּחָל, בלא כְּחָל/כֹּחַל/כַּחַל, כָּחָל ושרק, בלי כְּחָל/כֹּחַל/כַּחַל, כָּחָל ושרק

כּיכּב (ולא: כּיב)

כֿימיה/כּימיה

כּיסא, כּיסְאות (ולא: כּיסָאות)

כיסא/מושב נִפְלט (ולא מַפְלֵט)

כל דאלים גָבַר (ולא: גְבַר, גָבֵר או גֶבֶר)
תרגום: כל החזק גובר

כל כבוּדה בת מלך פנימה (ולא: כבוֹדה)
הקריאה כבוֹדה ע"פ מדרש חז"ל

תהילים מה יד

תצלום: ירעם נתניהו

כלא מעשֵיהו (ולא: מעשִיהו)
שם הכלא נזכר במקרא: וּבִשְׁנַת שְׁמֹונֶה עֶשְׂרֵה לְמׇלְכֹו לְטַהֵר הָאָרֶץ וְהַבָּיִת שָׁלַח אֶת שָׁפָן בֶּן אֲצַלְיָהוּ וְאֶת מַעֲשֵׂיָהוּ שַׂר הָעִיר וְאֵת יֹואָח בֶּן יֹואָחָז הַמַּזְכִּיר לְחַזֵּק אֶת בֵּית ה' אֱלֹהָיו (דברי הימים ב, לד ח)

כלב, כלבים, כַּלי שמירה (ולא: כַּלבּי־)

כּלן (ולא: כּלבּן)

כּמ֫ה, כּמ֫ה וכֿמ֫ה, על אחת כּמ֫ה וכֿמ֫ה (ולא: כּ֫מה; כּ֫מה וכּ֫מה)

כַּמּוֹן (ולא: כמוּן)

כֵּן, כנה, כנים כנות (ולא: כֵּנֶה)
במשמעות: כנות, גלוי לב

כנופְיָה, כנופְיות (ולא: כנופִייה, כנופִיות)

כַּ֫עַך (ולא: כֵּעָ֫ך)

כפכף, כפכפּים (ולא: כפכפֿים)

כְּרַך, כְּרַכּים (ולא: כֶּרֶך, כרים)
במשמעות עיר גדולה

כֶּרֶךְ, כְּרָכִים, כִּרְכֵֿי־ (ולא: כַּרכי־)
במשמעות ספר שהוא חלק מכמה ספרים בסדרה

כְּרֶמְיֶיה (ולא: כַּרְמִיָיה)

כָּרֵ֫ס (ולא: כֶּ֫רֶס)

כֶּרַע, כַּרעי תרנגולת (ולא: כִּרעי־)

כָּרַתִּי ברית (ולא: כרתֵתִי)

כַּת, כִּיתות (ולא: כָּתות)

כְּתב (ולא: כְֿתב)

כְּתוֹב! (ולא: כֿתוֹב!)

כָּתֵף, כֶּתֶף ההר (ולא: כָּתֵף ההר)

ל

לָא, ותו לָא (ולא: לׂא)

לאונרדו דָא־וינצ'י (ולא: דֶה)

לֱאֶחוז, אני אֹחַז/אֶאֱחֹז/אֹחֵז, אתה תֹּאחַז/תֶּאֱחֹז/תֹּאחֵז, את תֹּאחֲזִי/תֶּאֶחְזִי/תַּאַחְזִי, הוא יֹאחַז/יֶאֱחֹז/יֹאחֵז, היא תֹּאחַז/תֶּאֱחֹז/תֹּאחֵז, אנחנו נֹאחַז/נֶאֱחֹז/נֹאחֵז, אתם או אתן תֹּאחֲזוּ/תֶּאֶחְזוּ/תַּאַחְזוּ, הם או הן יֹאחֲזוּ/יֶאֶחְזוּ/יַאַחְזוּ

לֶאֱסוף, אֶאֱסוף, תֶאֱסוף (אתה תֶאֱסוף והיא תֶאֱסוף), יֶאֱסוף, נֶאֱסוף, תֶּאֶספי/תַּאַספי, תֶּאֶספו/תַּאַספו, יֶאֶספו/יַאַספוּ, אֱסוף! (ולא: לָאָסוף, אָאָסוף, תָאָסוף, יָאָסוף, נָאָסוף, אָסוף!)

לֶאֱרוז, אֶאֱרוז, תֶּאֱרוז (אתה תֶּאֱרוז והיא תֶּאֱרוז), יֶאֱרוז, נֶאֱרוז, תֶּאֶרזי/תַּאַרזי, תֶּאֶרזו/תַּאַרזו, יֶאֶרזו/יַאַרְזוּ, אֱרוז! (ולא: לָאָרוז, אָאָרוז, תָאָרוז, יָאָרוז, נָאָרוז, אָרוז!)

לבוּב (ולא: לבוֹב)

לבלי הַכֵּר (ולא: הֶיכֵּר)

לְבַנְבַּן (ולא: לבנן)

לגמר֫י (ולא: לג֫מרי)

לדפּוק (ולא: לדוק)

להזיז (ולא: להוזיז)

להזֵם, הֵזֵם את השמועה (ולא: הֵזִים; להזִים)

להידק, מחלה מִידבּקת (ולא: להידבּק, מְדבקת)

להידר (ולא: להידבּר)

להיכּנע, ייכּנע (ולא: להינע, יינע)

להֵירגע (ולא: להִירגע)

להישר (ולא: להישבּר)

לההות (ולא: להכּהות)

לַהֲקָה, לְהָקוֹת, לַהֲקוֹת רוק (ולא: לְהָקה, לָהקות, לְהקות־)

לוֹד

יש מסורת לוּד

לוחֲמני (ולא: לוחְמני)

לוחְמה, לוחְמה פסיכולוגית (ולא: לוחָמה)

לוּט, לוּט בערפל (ולא: לוֹט)

לוֹף (ולא: לוּף)

צילום: עמוס חלפון

לַחלוטין (ולא: לְחלוטין)

לַחֲלופין (ולא: לְחִילופין)

לחְפּור, לחֲפֿור (ולא: לחְפֿור)
במשמעות של לתור את הארץ או במשמעות לחפור באדמה. אבל במשמעות הסלנגית: לחפֿור

לְחץ, לַחצו (ולא: לִחצו)

לַחשושים (ולא: לִחשושים)

לֵיהָנות (ולא: ליהֵנות)

לִישָנָ֫א, כְּהַאי לִשָּנָ֫א (ולא: ל֫שְנא)

לד, לוד (ולא: לכּד, לוכּד)

לכל מאן דְבָעֵ֫י (ולא: דבַּ֫עיְ)
מילולית: לכל מי שצריך, לכל המעוניין

לרוך (ולא: לכּרוך)

למוֹתר לציין (ולא: למוּתר)

למשעִי, מגולח למשעִי (ולא: למשעַי)

לנגוע (ולא: ליגוע)

לנטוע (ולא: ליטוע)

לנוחוּתְכם (ולא: לנוחִיוּתכם)

לנסוע (ולא: ליסוע)

לע֫ילא וְלע֫ילא (ולא: לעיל֫א וּלעיל֫א)

לַעֲנָה (ולא: לְענה)

לקוח, לָקוחות (ולא: לְקוחות)

לְקות, לְקויות (ולא: לָקות, לָקויות)

לָקטוז (ולא: לֶקטוז)

לקפּוץ, תקפּוץ, תקפּצו (ולא: לקוץ, תקוץ, תקצו)

לרכוב (ולא: לרכב)

לפני, אחרי. תצלום: ירעם נתניהו

לשַׁבֵּר את האוזן (ולא: לסבּר או לסר)

לָשון הרע (ולא: לְשון־)

לשׂים (ולא: להשׂים)

לִשכּה, לְשָכֿות, לִשְות- (ולא: לִשְכּות, לִשְכּות־)

 

 

מ

מאגר, מאגרים, מאגְרי דלק (ולא: מאגָרי־)

מֵאִגָּרָ֫א רָמָ֫א לְבֵירָ֫א עֲמִיקְתָּ֫א (ולא: מֵאִ֫גְּרָא רָ֫מָא לְבֵ֫ירָא עֲמִ֫יקְתָּא)

מאֵט, מאִיטה (ולא: מאֵטה)

מאכל, מאכלים, מאכְלי חלב (ולא: מאכָלי־)

מאמץ, מאמצים, מאמָצי הכיבוי (ולא: מאמְצי־)

מבוטח, מבוטחים, מבוטְחי קופ"ח (ולא: מבוטָחי־)

מבזק, מבזקים, מבזְקי תנועה (ולא: מבזָקי־)

מֵביא, הֵביא (ולא: מָביא, הִביא)

מַבּיט, הִבּיט (ולא: מֵבּיט, הֵבּיט)

מֵבין, הֵבין (ולא: מָבין, הִבין)

מֵביס, הֵביס (ולא: מַביס, הִביס)

מַביע, הִביע (ולא: מֵביע, הִביע)

מבער, מבעֲרים (ולא: מבעֵרים)

מגֵב (ולא: מגָב)

מַגְ'ד (אל-)כֻּרום (ולא: מַגְ'דַל כְּרום)

מַגְהץ (ולא: מְגַהץ)
שם המכשיר מַגְהץ אבל הפועל הוא מְגַהץ

מגוֹהץ (ולא: מגוּהץ)

מגוּחך (ולא: מגוֹחך)

מגוֹרש (ולא: מגוּרש)

מֵגיב, הֵגיב (ולא: מַגיב, הִגיב)

מֵגיח, הֵגיח (ולא: מָגיח, הִגיח)

הדינוטריק "מגיח" מהסדרה רובוטריקים

מַגיע, הִגיע (ולא: מֵגיע, הֵגיע)

מַגיש, הִגיש (ולא: מֵגיש, הֵגיש)

מַגלשה (ולא: מגלצה)
אשר לצורה מִגלשה – האקדמיה התנסחה "הצורה המומלצת למתקן השעשועים היא מַגְלֵשָׁה", כלומר עקרונית גם מִגלשה בסדר

פועל: מֵגן, מְגִינה, מְגִינים, מְגִינות
שם עצם: מָגֵן, מָגִינים
הרחבה תמצאו כאן

מדבּב, דיבּב (ולא: מדבֿב, מדובב, דיבֿב)
במשמעות: תרגם את פס הקול של סרט משפת המקור לשפה אחרת, תוך התאמת המילים והקולות בשפה האחרת לתנועות השפתיים של הדמויות בסרט (ההגדרה מרב מילים)

מַדבקה (ולא: מִדבקה)

מדד, מָדדים (ולא: מֵדדים)

מדובֿב (ולא: מדובּב)
במשמעות: גרם למישהו לדבר, עורר או שכנע אותו לדבר, הביא אותו לידי דיבור

מדולם (ולא: מדופּלם)

מדור, מְדור התשלומים (ולא: מָדור־)

מדחוׁם, מדחוּמים (ולא: מדחוֹמים)

מִדְּחִ֫י אֶל דְּחִ֫י (רצוי שלא: מִדֶּ֫חִי אֶל דֶּ֫חִי)

מדחָן (ולא: מדחֵן)

מדחֵף, מדחָפים (ולא: מדחֵפים)

מַהֲמוֹרָה (ולא: מהמוּרה)

מַהְפֵּכה (ולא: מהָפֵּכה)

מַדיח, הִדיח, הִדיח אותו מתפקידו (ולא: מֵדיח, הֵדיח)
במשמעות: סילק או פיטר מתפקיד

מֵדיח, הֵדיח, הֵדיח כלים (ולא: מַדיח, הִדיח)
במשמעות: שטף במים, ניקה על ידי שימוש במים

מַדפסת (ולא: מִדפסת)

מובן מאליו, מובנים מאֵליהם (ולא: מאֲליהם)

מודַ֫עת אבל (ולא: מודע֫ת־)

מוהִילֵבֶר (ולא: מוהָלִיבֵר)

תצלומים מתוך: גוגל סטריט

מוּזא֫ון (ולא: מוֹזאון, מוּז֫יאון)

מוּטת כנפיים (ולא: מוֹטת־)

מוּלטית (ולא: מוֹלטית)

מונוגַמיה (ולא: מונוגֵמיה)

מונוּמנטלי (ולא: מונוֹמנטלי)

מונטֶפיורי (ולא: מונטִיפיורי)

מוסך, מוסכּים (ולא: מוסים)

מוֹצרלה (ולא: מוּצרלה)

מוצר, מוצרים, מוצְרי גבינה (ולא: מוצָרי־)

מזוודה, מזוֶודֶת הנסיעה (ולא: מזוָודַת־)

מזוֹהה (ולא: מזוּהה)

מֵזיז, הֵזיז (ולא: מָזיז, הִזיז, מוזיז)

מַזיע/מֵזיע, הִזיע/הֵזיע

מַזיק, הִזיק (ולא: מֵזיק, הֵזיק)

מזרן (ולא: מזרון)

מֵחַ עצם (ולא: מוח)

מחְבּת, מחֲבֿת (ולא: מחְבֿת)

מחוּגה (ולא: מחוֹגה)

מַחוון (ולא: מֶחוון)

מחוֹנן (ולא: מחוּנן)

מֵחוּשׁ/מֵחוֹש, מֵחוּשִׁים/מֵחוֹשִׁים
במשמעות כאב. וראו בערך הבא

מָחוֹשׁ, מְחוֹשִׁים, מְחוֹשׁ־
במשמעות האיבר של החרק. וראו בערך הקודם

מחלָבה, מחלֶבת יטבתה, מחלָבות, מחלְבות הקיבוץ (ולא: מחלֵבה, מחלָבות־)

מֶחלף, מחלף מוצ֫א (ולא: מַחלף, מ֫וצא)

תצלום: ליאת שי, ויקיפדיה

מחלקה, מחלָקות, מחלְקות המשרד (ולא: מחלָקות־)

מחצָבה, מחצֶבֶת הנגב (ולא: מחצֵבה, מחצָבַת־)

מַ֫חַק (ולא: מָחָ֫ק)
אבל במשמעות הפועל בזמן עבר: מחַ֫ק

בעבר: מָחַק, מָחֲקו, נמחֲקו (ולא: מָחְקו, נמחְקו)
בציווי: מחק/מחוק, מַחֲקי, מַחֲקו (ולא: מִחְקי, מִחְקו)

מחרחֵר, מחרחֲרים, מחרחֲרים מלחמה (ולא: מחרחֵרים)

מחרת = מוחורת/מAחורת (ולא: מAחAרת)

מַחְשב (ולא: מְחָשב)
שם המכשיר הוא מַחְשב אבל הפועל הוא מְחַשב

 

מחשך, מחשכּים, מחשכֵּי ארץ (ולא: מחשים, מחשכֵֿי־)

מטְאֲטא, לטאטא (ולא: מטָאטא, לטאתות)

מִטודלה בנימין (ולא: מֵטודלה)

מטוס, מְטוס הסילון (ולא: מָטוס־)

מֵטיס, הֵטיס (ולא: מָטיס, הִטיס)

מַטען, מַטעֲנים (ולא: מַטעֵנים)

מַטְפֶּה (ולא: מטף)

מטריוֹשקה (ולא: בבושקה)

מי אַפְסיים/אוֹפסיים
במקרא באה הצורה מי אָפְסַיִם, בכתיב מלא: מי אופסיים

מידְען (ולא: מידָען)

מיוֹעד (ולא: מיוּעד)

מיזוגִיני (ולא: מיזוגֵני)
גִינֶה = אישה, ביוונית

מִיטלטלין (ולא: מְטלטלין)

מיכֶּלְאַנג'לו (ולא: מיכָאֵל אנג'לו)

מיכֶּלְאַנג'לו. תמונה: ויקיפדיה

מֵילָא, ממילָ֫א (ולא: ממ֫ילֵא)

מילְח, ואדי מילְח (ולא: מילֶק)

מילים כדוֹרבנות (ולא: כדָAרבנות)

מִינִי רבים, אחד מִינִי רבים (ולא: מינֵי)

מים מינרליים (ולא: מינרלים)

בצד ימין: מינרלים. בצד שמאל: מינרליים

מַיְשיר/מֵישיר מבט

מכאן וְאילך (ולא: וָאילך)

מכאן וָהלאה (ולא: וְהלאה)

מִכבסה (ולא: מַכבסה)

מְכוּלה (ולא: מְכוֹלה)

מְכון מחקר, מְכון וולקני, מְכון ויצמן, מְכון וינגייט, מְכון המקדש (ולא: מָכון־)

מַכיר, הִכיר (ולא: מֵכיר, הֵכיר)

מְכָשפה (ולא: מַכְשפה)

מָלא/מְלא ברק, מָלא/מְלא הכרת טובה

מְלאווח (ולא: מָלאווח)

מלגה, מְלָגות, מִלְגות האוניברסיטה (ולא: מִלְגות)

מִלְּגוֹ/מִלְּגַו/מִלְּגֵו ומלבֿר (ולא: ומלבּר)

מלכה, מְלָכֿות, מַלְות יופי (ולא: מַלְכּות, מַלְכּות־)

מֶלתחה (ולא: מִלתחה)

מַלתָעָה, מַלְתָעות (ולא: מִלתעה, מִלתעות)

פוסטר הסרט "מלתעות"

מלקוּת (ולא: מלקוֹת)

מָמוגרפיה (ולא: מֵמוגרפיה)

ממולָא (ולא: ממולֵא)

ממנוּ (ולא: ממנוֹ)

מנגָנון, מנגְנון המחשב, מנגְנונים, מנגְנוני השעון (ולא: מנגֵנון, מנגָנון־, מנגָנונים, מנגָנוני־)

מַנדלבליט, אביחי מַנדלבליט (ולא: מֶנדלבליט)

תצלום: ויקיפדיה

מָנה, מְנת בשר, מָנות, מְנות דם (ולא: מָנת־, מָנות־)

מַניה, מַניה דֶפרסיה (ולא: מֶניה, מֶניה דִיפרסיה)

מנרה, צוק מְנרה (ולא: מָנרה)

מֵסֵב, מסיבה את תשומת ליבו (ולא: מסֵבה)
כן, נשמע כמו מסיבה במשמעות חגיגה

מסגרת, מסגְרות (ולא: מסגָרות)
גם שלא בסמיכות הצורה היא מסגְרות ברבים

מסדְרון (ולא: מסדָרון)

מסובך, מסובֶכֶת (ולא: מסובַכַת)

מסוֹלתה ומשמנה (ולא: מסַלתה)

מָסוף, מְסוף הנוסעים (ולא: מָסוף־)

מסופְּקַני/מסופַּקְני [לזכר], מסופְּקַתני [לנקבה]

מַסוק, מַסוקים (ולא: מְסוקים)

מָסוֹרְתי, מָסוֹרְתית (ולא: מְסורתי/מָסורָתי, מְסורתית/מָסוֹרָתית)

מַסיע, הִסיע (ולא: מֵסיע, הֵסיע)

מַסיק, מַסיקים מסקנות (ולא: מֵסיק, מְסיקים)
במשמעות: הבנה והגעה של מסקנה

מָסיק, מְסיק זיתים, מְסיקים את הזיתים (ולא: מֵסיק, מָסיק־, מָסיקים)
במשמעות: קטיף זיתים

מֵסיר, הֵסיר (ולא: מָסיר, הִסיר)

מסך, מסכּים, מסכּי התאטרון (ולא: מסים, מסי־)

מִסְננת/מְסַננת

תצלום: אביתר אטיה

מִסעף (ולא: מַסעף)

מִספנה, מִספֶּנֶת חיל הים (ולא: מִספנה, מִספָּנַת־)

מִספרה (ולא: מַספרה)

מעבדה, מעבָּדות, מעבְּדות בית הספר (ולא: מעבָּדות־)

מַעבֶֿה, מַעבֵֿה היער (ולא: מעבּה)

מעְבּרה, מעְבֶּרת עולים, מעְבָּרות, מעְבְּרות עולים (ולא: מעָבּרה, מעָבָּרת־, מעָבָּרות, מעָבָּרות־)

מעְבּורת, מעְבּורתו, מעְבּורות (ולא: מעָבּורת, מעָבּורתו, מעָבּורות)

מעוז, מעוּזים (ולא: מעוֹזים)

מְעוּטי יכולת (ולא: מיעוטי)

מֵעֵז, מעִיזה (ולא: מָעיז, מֵעיז, מעֵזה)
במשמעות של אומץ ותעוזה. מֵעִיז = לכנס, להוביל במהירטות למקום מחסה

מעט מזעָר (ולא: מעט מזעֵיר)

מעטפה, מעטֶפֶת נפץ, מעטְפות המכתבים (ולא: מעטָפַת־, מעטָפָות־)

מעלה מכמשׂ (ולא: מכמשׁ)

תצלום: ירעם נתניהו

מעמַקים, מעמַקי האדמה (ולא: מעמְקי־)

מעצמה, מעצֶ֫מֶת על, מעצָמות, מעצְמות-על (ולא: מעצָמַ֫ת-, מעצָמות־)

מעצר, מעצרים, מעצְרי שווא (ולא: מעצָרי־)

מְעַרְבּולת (ולא: מָעַרְבּולת)

מערָבון (ולא: מערְבון)

מערָכון (ולא: מערְכון)

מעתה וְאיל֫ך (ולא: וָאילך)

מפיושת (ולא: מפיבּושת)

מֵפיק, הֵפיק (ולא: מָפיק, הִפיק)

מִפְרָק (ולא: מַפרק)
במשמעות מקום החיבור של שתי עצמות או יותר בגוף

מַפְרֶקֶת, מַפְרָקוֹת, מַפְרְקוֹת־ (ולא: מִפרקת, מִפרקות, מִפרקות־)
חוליות הצוואר, מערכת החוליות של עמוד השדרה בעורף

מצב, מצבים, מצְבי לחץ (ולא: מצָבי־)

מצבה, מצֶבֶת העובדים (ולא: מצֵבַת)

מַצוּה, קיבוץ מַצוּה (ולא: מצובּה)

מָצוֹק, מְצוֹק הלב, מְצוֹקים, מְצוֹקי הזמן
במשמעות לחץ ומצוקה. וראו בערך הבא

מָצוּק, מְצוּקים, מְצוּקי דְרָגות
במשמעות סלע זקוף. וראו בערך הקודם

צילום: גוגל סטריט

מַציב, הִציב (ולא: מֵציב, הֵציב)

מַציג, הִציג (ולא: מֵציג, הֵציג)

מַציל, הִציל (ולא: מֵציל, הֵציל)
גם במשמעות המקצוע מַציל וגם במשמעות הפועל מַציל אותו מטביעה

מַציע, הִציע (ולא: מֵציע, הֵציע)

מֵציף, הֵציף (ולא: מָציף, הִציף)

מֵציץ, מְציצן (ולא: מָציץ, מָציצן)

מֵציק, הֵציק (ולא: מֵָציק, הִציק)

מַצית, הִצית (ולא: מֵצית, הֵצית)
במשמעות הפועל להצית משהו

מַצית (ולא: מֵצית, מַצָת/מַצֵת)
במשמעות המכשיר לעישון

מַצנֵחַ (ולא: מִצנַח)

מֵצַר, מְצָרים, מְצָרֵי טיראן (ולא: מֶצְרֵי־)

מקדַמיה, אגוזי מקדַמיה (ולא: מקדֶמיה)

מֶקַח/מִקָּח וּמִמְכָּר

מֵקֵל, מְקִילה (ולא: מקֵלה)

מַקלֵעַ, תת־מַקלֵעַ (ולא: מִקלַע)

מקס פַּיְין (ולא: פַיִין)

מַקפצה (ולא: מִקפצה)

מקרובִּיוֹטי (ולא: מקרובָּיוֹטי)

מְקָרר (ולא: מַקְרר)
גם שם העצם וגם הפועל אותו הדבר. כמו שהמאוורר מאוורר

מרב, מרבּי (ולא: מרי)

מֵרָגוּזָה יהודה (ולא: מַרְגוּזָה )

הרב מרגוזה. תצלום: ויקיפדיה

מִרווח, מִרווחים, מִרוְוחי השורות (ולא: מֶרווח, מֶרוָוחי־)

מרוֹץ (ולא: מרוּץ)

מרחשוון (ולא: חשוון)

מֵריח (ולא: מָריח)

מֵרים (ולא: מָרים)

מֵריע (ולא: מָריע)

מֵריץ (ולא: מָריץ)

מִרפאה, מרפְּאת שיניים, מרפְּאות קופות החולים (ולא: מרפָּאת־, מרפָּאות־)

מְרַפּות ידיים, אמירות מְרַפּות ידיים (ולא: מַרְות־)

מִרצפת, מִרצֶפת אבנים, מִרצָפות, מִרצְפות הבית (ולא: מִרצָפות־)

מָרק, מְרק ירקות, מְרקים, מִרְקי חורף (ולא: מָרק־, מָרקים, מָרָקי־)

מֶרקחת, בית מֶרקחת (ולא: מִרקחת)
מִרקחת = ריבה

משאב, משאבּים (ולא: משאבּ, משאים)

משבצת, משבְּצות (ולא: משבָּצות)

מַשוּאה (ולא: מְשוֹאה)

מָשוב, מְשוב השופט (ולא: מָשוב־)

משופּם (ולא: משום)

משחה, מְשָחות, מִשְחות שיניים (ולא: מִשְחות)

מֵשיב, מֵשיב את הגזלה (ולא: מַשיב)
במשמעות מחזיר. וראו בערך הבא

מַשיב, מַשיב הרוח
במשמעות מנשב. וראו בערך הקודם

כאן המשמעות היא מנשב את הרווח ולא מחזיר את הרוח

מַשיג, הִשיג (ולא: מֵשיג, הֵשיג)

מֵשיט, הֵשיט (ולא: מָשיט, הִשיט)

מַשיל, הִשיל (ולא: מֵשיל, הֵשיל)

מַשיק, הִשיק (ולא: מֵשיק, הֵשיק)

משכורת, משכוּרתו (ולא: משכוֹרתו)

משכנת֫ה (ולא: משכ֫נתה)

משלב, משלבּים, משלבּי השפה (ולא: משלים, משלי־)

משלַח יד (ולא: משלוח)

משמֵ֫ש (ולא: מ֫שמיש)

מִשתלה (ולא: מַשתלה)

מִשתנָה (ולא: מַשתנה)
גם במשמעות המקום וגם במשמעות המכשיר

מתווך, מתוֶוכֶת (ולא: מתוַוכַת)

מַתִּי (ולא: מָתְתִי)
כן, כך יש לומר "הרגו אותי"

מַתיז, הִתיז (ולא: מֵתיז, הֵתיז)

מַתיר, הִתיר (ולא: מֵתיר, הֵתיר)

מתמחר, מתמחֲרים (ולא: מתמחֵרים)

מִתפרה (ולא: מַתפרה)

מתנה, מתְנת פרדה, מתנות, מתְנות כוהנים (ולא: מתָנת־, מתָנות־)

 

לערכים א-ח לחצו כאן

לערכים נ-צ לחצו כאן

.

רוצים לקבל עדכון כשעולים הערכים הבאים? משתוקקים לדעת מתי עולה הפרק הבא בהסכת? חפצים לדעת מתי עולה הרשומה הבאה? לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"