יש סיבה הגיונית מדוע אנשים חורגים מהתקן בדיבור. כאן אדגים מה החריגה הלשונית של רוב הדוברים, מה הצורה התקנית ומה הסיבה לחריגה.

בטור הקודם הסברתי שלכל חריגה מהתקן יש סיבה, ושהחריגה אינה קורית סתם, אלא היא יכולה לנבוע מסיבות שונות, כגון מהיקש למילה דומה; בשביל לבדל בין מילים הנשמעות דומה; בשל איחוד/פישוט מערכות. הדגמתי זאת במגוון מילים, וכאן אציג זאת במילים אחרות.

שמונָה מאות

התקן: שמונֶה מאות.

החריגה מהתקן: רבים הוגים שמונָה מאות.

הסיבה לחריגה: המיקום של 800 בין שבַע מאות ובין תשעַ מאות – שניהם בתנועת a בסוף – גרמה לשמונָה מאות גם בתנועת a.

צמַר גפן

התקן: צמֶר גפן.

החריגה מהתקן: יש ההוגים צמַר גפן.

הסיבה לחריגה: יש כאן בידול תנועות. כלומר יש כאן "יותר מדי" e, וכדי לדלל את הכמות נהפכה תנועת e שתחת המ"ם לתנועת a ובכך נשבר רצף ה-e: צeמeר גeפeן הפך לצeמaר גeפeן.

מַקְרר

התקן: מְקָרר; מְחַדד.

החריגה מהתקן: יש האומרים מַקְרר, מַחְדד.

הסיבה לחריגה: אנשים בטוחים שתמיד יש אבחנה בין המכשיר ובין הפעולה. המַחשב מְחשב (וזה נכון), ולכן המַקרר מְקרר (וזה לא תקין בעברית). אבל לא תמיד יש הבחנה כזו, למשל: המְאוורר מְאוורר.

וכבר האקדמיה ללשון כתבה: "הבחנת המשמעות בין משקל מְפַעֵל (עושה הפעולה) ובין מַפְעֵל (כלים ומכשירים) איננה מוחלטת. שמות מכשירים אחדים נשקלו במשקל עושה הפעולה, כגון מאוורר, מייבש, מדיח (כלים), וכך גם המְקרר".

מַחדד

התקן: מְחַדד.

החריגה מהתקן: יש האומרים מַחְדד.

הסיבה לחריגה: הנימוק בערך "מקרר" יפה גם לכאן. וראו בסעיף הבא.

מְגַהץ

התקן: מַגְהץ.

החריגה מהתקן: רבים אומרים מְגַהץ.

הסיבה לחריגה: פה יש תופעה ההפוכה – אנשים מאחדים את המערכת לשם הנוחות: אם המְאורר מְאוורר כך גם המְגהץ מְגהץ. למה פה התקן הוא שיש בידול בין הכלי (מַגְהץ) לפעולה (מְגַהץ) ואילו הכלל שציינתי בסעיף הקודם הופנם כאן, שלא במקומו? לאלוקים פתרונים.

מוֹחק; מח֫ק

התקן: מַ֫חַק.

החריגה מהתקן: יש האומרים מוֹחֵ֫ק או מָחָ֫ק במלרע.

הסיבה לחריגה: מוֹחֵ֫קבמילון המקורי של האקדמיה הופיע מוֹחֵק, ואח"כ שינתה האקדמיה את קביעתה למַ֫חַק, ומכאן נובע הבלבול. מָחָ֫ק – כנראה בהשפעת שַלָּט, סַמָּן ועוד מילים (ההסבר פה אינו מניח לגמרי את הדעת. אם למישהו יש הצעה טובה יותר – אשמח לדעת).

מַחלף (במשמעות צומת כבישים)

התקן: מֶחלף.

החריגה מהתקן: מַחלף.

הסיבה לחריגה: המילה מַחלף קיימת, אבל במשמעות אחרת (ראו כאן), ואנשים מבלבלים ביניהם. הסיבה שאנשים בוחרים דווקא במַחלף היא שהמשקל הזה, מַקטל, נפוץ יותר מ"מֶקטל", כגון מכשירים רבים: מַצְפֵּן, מַפְסֵק, מַצְבֵּר, מַגְבֵּר.

מדחֵן

התקן: מדחָן.

החריגה מהתקן: מדחֵן.

הסיבה לחריגה: אנשים רבים הוגים מדחֵן כי משקל מַקטֵל די נפוץ, כמו שציינתי בערך הקודם – "מחלף". התקן הוא מדחָן כי מדובר בהלחם: מַד+חָנה.

דַלפָּק

התקן: דֶלפֵּק.

החריגה מהתקן: דַלפָּק או דַלפֵּק או דֶלפָּק.

הסיבה לחריגה: דַלפָּק  – בתנועת a כי היא התנועה הנפוצה ביותר, ולכן יש נטייה להשתמש בה. גם בהגיית ראשי תיבות נוטים לתנועת a (אלא אם כן ראשי התיבות האלה זהים למילה קיימת, כמו אש"ל). דַלפֶּק  – כמו משקל מַקטֵל המפורסם (ראו לעיל). דֶלפָּק – כנראה בהשפעת מילים כמו מֶחלָף, מֶרחָץ וכדומה.

הסיבה פה אינה שלמה, ואם למישהו יש רעיון – אשמח לדעת.

חמה (במשמעות אם הבעל)

התקן: חמות.

החריגה מהתקן: חמה.

הסיבה לחריגה: אנשים אומרים חמה כשהם מתכוונים לאם הבעל כי הצורה חמות נשמעת להם צורת רבים של חמה – סיומת ־ות נתפסת רבים ולכן הם גוזרים ממנה את צורת היחיד חמה.

שימו לב: הנטייה של חמות על דרך הנטייה של אחות. חמותי (אחותי), חמותו (אחותו), חמותה (אחותה), חמיות (אחיות). ולא: חמתי, חמתו, חמתה, חמות.

חם מתנהג כמו אח: חמיך, חמיו, חמיכם (כמו: אחיך, אחיו, אחיכם).

 

.

רוצים להתעדכן כשיעלה ההסכת הבא? רוצים לקבל עדכון כשעולה רשומה חדשה לאתר?
לחצו כאן והצטרפו לרשימת התפוצה של "לשוניאדה"