גלו מה הצורה התקנית לומר "ארבע" בעברית – שלוש ארבע ו…

@yiramne

איך אומרים 4 בעברית? #foryoupageoffiiall #פוריו #foryou #foryoupage #foryoupageofficiall #foryourpage #פרויו #foryoupag #פוריוישראל #לשון #עברית #מספר

♬ ארבע לפנות בוקר – Yehudit Ravitz