תאריך – בזכר או נקבה? האם מיידעים תאריכים? האם צריך בי"ת לפני שם החודש? גלו את הכלל וגם סימן לזכור.

@yiramne

איך אומרים תאריכים? #פוריוישראל #foryoupag #פרויו #foryourpage #foryoupageofficiall #foryoupage #foryou #פוריו #foryoupageoffiiall #לשון #עברית #צום

♬ סיגליות – David Broza