מה הכוונה "צדקה" בתנ"ך? אין הכוונה לכסף או נדבה לעניים.

@yiramne

וצדקה תציל ממוות – לא מה שחשבתם. #פוריו #foryou #foryoupage #foryoupageofficiall #foryourpage #פרויו #foryoupag #פוריוישראל #עברית #לשון #שפה

♬ All 'Bout the Money – Meja