למה איך דגש בכ"ף בצירופים כמו "לפני כן", "אחרי כן", "כמון כן" וכדומה? הרי יש פה בג"ד כפ"ת בראש מילה.

@yiramne

למה לא אומרים "לפני כּן"? #פוריוישראל #פרויו #פוריוישראלי #foryoupage #foryoupageofficiall #foryourpage #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון

♬ לעולם בעקבות השמש – שרי

תמלול:

כמו כּן – מי אומר כמו כּן? כולנו אומרים כמו כֿן. אבל למה?

אחד הכללים הכי מפורסמים בעברית הוא שכשהאותיות בי"ת, כ"ף או פ"ה באות בראש מילה יש דגש באות (מי שזוכר מהתיכון: בג"ד כפ"ת בראש מילה מקבלות דגש).

זאת הסיבה שאנחנו אומרים בּושה ולא בֿושה, כּאן ולא כֿאן, פּנים ולא פֿנים.

לפי זה צריך לומר כמו כּן או לפני כּן, אבל בפועל כולנו אומרים כמו כֿן ולפני כֿן.

למה?

כבר במקרא לפעמים אין דגש באות הראשונה, כאשר יש "קשרבין שתי המילים, למשל: וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר – אין דגש בבי"ת (בפסוק מנוקד בֿוקר ולא בּוקר) כי יש קשר בין המילה "ויהי" ובין המילה "ערב" – את הקשר הזה מסמנים טעמי המקרא, בין השאר.

בלשוננו היום יש שרידים אחדים להשמטת הדגש – בעיקר בביטויים קפואים שמתנהגים כאילו הם מילה אחת:

כמו כֿן, לפני כֿן, אף על פי כֿן, הלא כֿן, אחרי כֿן.

קול: לא הבנתי כּּלום.

את רצינית? לא כֿלום?