הכירו את צורות ההפסק: גֶדי, שֶבי, יֶרי ועוד.

@yiramne

מה זה גֶדי ב"עין גדי"? #פוריוישראל #פוריוישראלי #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #foryoupage #גדי #ויראלי #פרויו #foryouofficial #עיןגדי #פוריו

♬ עין גדי – הגבעטרון

תמלול:

עין גֶדי – מה זה גֶדי?

גֶדי היא עוד צורה לגְדי, כמו שיֶרי היא עוד צורה ליְרי, וכמו ששֶבי היא עוד צורה לשְבי (שְבי וביזה).

וגם כמו: ושמחת בחגֶך = בחגְך | כבד את אביך ואת אמֶך = אמְך

אלה פשוט צורות שונות לאותו הדבר.

גֶדי = גְדי.