גלו מה משמעות הביטוי "פכים קטנים" ומהו פך בכ"ף.

@yiramne

מה זה פכּים קטנים? #פוריוישראל #foryoupag #פרויו #foryourpage #foryoupageofficiall #foryoupage #foryou #פוריו #לשון #עברית #לומדים_עם_טיקטוק #שפה

♬ לכבוד החנוכה – אילנית

תמלול:

פכּים קטנים – יש ניב או ביטוי כזה. למה הכוונה?

למה הכוונה פכים קטנים?

פך – כלי קטן לנוזלים, לא משהו שמצוי בכל בית.

הרבים: פכּים בדגש, כמו רךרכּים, דףדפּים.

מה המשמעות של הביטוי או הניב "פכים קטנים"?

הכוונה משהו לא חשוב כ"כ, משהו חסר ערך, זוטות.

מה זה זוטות? משהו חסר ערך, משהו לא חשוב כ"כ, פכים קטנים.

מהם פכים קטנים? משהו חסר ערך, זוטות.