הכירו כיצד מתנסחים בעברית – כתיבת טווח מספרים ומה קודם למה – השם הפרטי או שם המשפחה.

@yiramne

שני טיפים בכתיבה – סדר מילים ומספרים כתיבה חיבור סיכום כתיבתסיפור לשון עריכה עברית לומדים_עם_טיקטוק סיפור מאמר ניסוח

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שני טיפים שקשורים לסֶדֶר הכתיבה!

נדבר על מספרים ועל שם פרטי ומשפחה.

טיפ ראשון: כתיבת מספרים

מספרים של טווח כותבים מימין לשמאל, בדיוק כמו שכותבים מילים בעברית.

לכן:

קבלת קהל: 12-9 ולא ככה (9-12).

כותבים כמו שקוראים: מימין לשמאל, ולכן: תשע עד שתיים עשרה.

רק בתרגילים או כשעושים חשבון וכדומה כותבים משמאל לימין, שלא כדרך העברית: 2+3=5

טיפ שני: שם פרטי ומשפחה

 כשפונים אל מישהו או כשחותמים ראוי להזכיר את השם הפרטי ורק אחר כך את שם המשפחה. לכן:

ירעם נתניהו ולא נתניהו ירעם.

רק כשיש רשימה שמסדרים אותה לפי האל"ף-בי"ת מקובל להקדים את שם המשפחה.