איך הוגים קייטנה, קסדות ורוחץ בניקיון כפיו – בפעם הראשונה באינטרנט! מילון שמכיל מילים שרוב הדוברים הוגים אותן שלא לפי התקן בעברית. בדקו אם אתם יודעים מה הצורה הנכונה.

כללי המילון (כגון הניקוד במילון והכתיב בו) נמצאים כאן.

להבנת הסימונים במילון – מקרא קצרצר:

  • בֿ, כֿ, פֿ = אות רפה, בלי דגש
  • ֫ = מקום ההטעמ֫ה של המילה (אם היא מלעיל או מלרע)
  • ־ = צורת סמיכות (למשל: זיכרון לעומת זיכרון־)

מצאתם טעות? חסרה מילה חשובה? יש לכם רעיון לתמונה שיכולה להצטרף לערך מסוים? אשמח שתעדכנו אותי ואתקן או אוסיף.

ק

קֳבל = קוֹבל, קוֹבל עם ועדה (ולא: קָבל)

קֶבֶס (ולא: קְבָס)

קבקב, קבקבּים, קבקבּי עץ (ולא: קבקים, קבקי־)

קַבַּרְנִיט/קְבַרְנִיט

קג"ב = קֶה-גה-בּה (ולא: קָה)

קְדימה, זכות קְדימה (ולא: קָדימה)
שימו לב: זכות קְדימה לעומת אני נוסע קָדימה

קובץ, קבצים, קובצי קול (ולא: קִבְצי־, קְבָצי־)

קודֶמְך בתפקיד, קודַמְתו בתפקיד (ולא: קודְמְך, קודְמָתו)

קוהֵרנטי (ולא: קוהָרנטי)
ובעברית: לכיד

קולוּמבוס (ולא: קולוֹמבוס)

קולוֹסאום (ולא: קולִיסאום)

תצלום: ירעם נתניהו

קוּלמוֹס, פליטת קוּלמוֹס (ולא: קולמוּס)

קוּם המדינה (ולא: קוֹם)

קומוּניסט (ולא: קומוֹניסט)

קונְדֵּס/קונְדָּס, מעשה קונְדֵּס/קונְדָּס

קונדיטוֹר (ולא: קודניטוּר)
ובעברית: מִגְדְּנַאי

קונדיטוֹריה (ולא: קונדיטוּריה או קונדֵטוריה)
ובעברית: מִגְדָּנִיָּה

קונטרֵס (ולא: קונטרָס)

קוֹנכייה (ולא: קוּנכייה)

קונסנסוס (לא: קונצנזוס או קונסנזוס)

קוֹ"ף/קוּ

קוּף המחט (ולא: קוֹף)

קוקוֹס (ולא: קוקוּס)

קוּראן (ולא: קוֹראן)

קורֶט, קורֶט מלח (ולא: קורְט)

קוּרטוב, קוּרטוב של אמת (ולא: קַרְטוב)

קוּריוז (ולא: קוֹריוז)

קושְיה, קושְיות (ולא: קושִייה, קושִיות)

קְטָלב (ולא: קַטְלב)

קטן אמנה, קְטַנת אמנה, קְטַני אמנה (ולא קַטְנת, קַטְני־)

קיבּעון, קִבְעוֹן האדם, קבְעונות (ולא: קיבָּעון־, קיבּעונות)

קיוי=KIVI (ולא: קיווי=KIWI)

קְיוֹסק (ולא: קִיּוֹסק)

קַייטנה (ולא: קֶייטנה)

קַיָימא/קַיָימה, בר קְיימא/קַיָימה (ולא: קְיָימא/קְיָימה)

קינֵא, הוא קינֵא בחברו (ולא: קינָא)

קיסרי֫ה (ולא: קיס֫ריה)

קלָאוּסטרופוביה (ולא: קלַסְטרופוביה)
בעברית: בַּעַת סֶגֶר

קָלֵיידוֹסְקוֹפּ (ולא: קליידֵסקופ, קליידִיסקופ)

קלִינינגרד (ולא: קלֵנינגרד)

קלקל/קלקר

קלמֶנטינה (ולא: קלמָנטינה)

קלף, קְלפי מיקוח (ולא: קַלפי־)

קַלְפִּ֫י/קַלְפֵּ֫י (ולא: ק֫לפי)

קִמח֫א דסח֫א (ולא: ק֫מחא דפּ֫סחא)

קמיקזֶה (ולא: קמיקזָה)

קנגוּרו (ולא: קנגֵרו)

קַניון (ולא: קֶניון)

קנרָס (ולא: קנרֵס)

קסדה, קְסָדוֹת, קַסְדות־ (ולא: קַסְדות)

קְסַנְטִיפֶּה (ולא: קסנטיפָּה)

קְעָרָה (ולא: קָערה)

קָפֵאין (ולא: קוֹפָאין)

קפּדן/קדן

קקאוֹ (ולא: קקאוְ)

קרדוֹם, קרדוּמים (ולא: קרדוֹמים)

קְרוּאסון (ולא: קוֹרָאסון)

מתוך הספר של ג'קלין פדלון

קְרֵי (ולא: קרִי)

ספר טוב 🙂

קרן, קְרָנות, קַרְנות המזבח, קַרְנות השתלמות (ולא: קַרְנות, קְרָנות־השתלמות)

קרסוֹל, קרסוּלו, קרסוּליים, קרסוּליו (ולא: קרסוֹלו, קרסוֹליים, קרסוֹליו)

קִרְיָה, קְרִיּוֹת/קְרָיוֹת

קריית אוֹנ֫ו (ולא: א֫וּנו)
הנימוק: אונו = האון שלו. וכן בתנ"ך: וַיִּשְׁלַ֨ח סַנְבַלַּ֤ט וְגֶ֙שֶׁם֙ אֵלַ֣י לֵאמֹ֔ר לְכָ֞ה וְנִֽוָּעֲדָ֥ה יַחְדָּ֛ו בַּכְּפִירִ֖ים בְּבִקְעַ֣ת אוֹנ֑וֹ וְהֵ֙מָּה֙ חֹֽשְׁבִ֔ים לַעֲשׂ֥וֹת לִ֖י רָעָֽה (נחמיה ו ב)

קריית א֫תא (ולא: את֫א)
הנימוק: מקור השם בערבית, ושם מלעיל

קריית שמונָ֫ה (ולא: שמ֫ונֶה)

קַרְיוֹקִי (ולא: קרִיוקי)

קְריש (ולא: קָריש)

קרן, קְרָנות, קַרְנות הקולנוע (ולא: קַרְנות)

קרנף, קרנפּים (ולא: קרנפֿים)

קרק֫ע (ולא: ק֫רקע)

קרש, קְרָשים, קַרְשי המשכן (ולא: קְרָשי־)

קשיוּ (ולא: קשיוֹ)

 

ר

רַאֲוָוה (ולא: רְאווה)

ראוי לִשְבח/לְשֶבח

רֵאלִיטי (ולא: ראלֵטי, רִיאליטי)

רב מכר, רבּי מכר (ולא: רי־)

רבנו בַּחְיֵי אבן פקודה (ולא: בְּחָיי)

רבסוד֫ה (ולא: רבס֫ודה)

רְביע (ולא: רָביע)

רָדְיָאטור (ולא: רדִיאָטור)

רובַאיְ 05 (ולא: רובָאִי 05)

רובד, רְבָדים, רוֹבְדי הלשון (ולא: רְבָדי־, רִבְדי־)

רובּינא חנה (ולא: רוינא)

תצלום: ויקיפדיה

רווחה, רַוְוחת התושבים (ולא: רִוְוחת-/רְוָוחת־)

רוחץ בניקָיון כפיו (ולא: בניקְיון)

רוטב, רְטבים, רוטְבי הסלט (ולא: רְטָבי־)

רוּלטה (ולא: רוֹלטה)

רְחָבָה (ולא: רָחבה)
גם במשמעות התואר (שהרוחב שלה גדול) וגם במשמעות שטח רחב ופנוי

רטוֹב/רטוּב

רֵיאיון, רַאיונות, רַאיון עבודה (ולא: רָאיון, רֵאיונות, רֵאיון־)

רִיטלין (ולא: רֵטלין)
הנימוק: ממציא התרופה קראהּ על שם רעייתו ריטה

ריש֫ה (ולא: ר֫ישה)

רישון, רישְיון נהיגה (ולא: רישָיון־)

רכֶּבֶל (ולא: רכְֿבָל)
סימן לזכור: רכֶּבֶל כמו רכֶּבֶת

רֶכֶֿז, רז עגבניות (ולא: רכּז)

התמונה מכאן

רַכּיכה (ולא: רְיכה)

רמלָ֫ה (ולא: ר֫מלֶה)

תצלום: ירעם נתניהו

רְעבון, רַעֲבון הפעוט (ולא: רִיעבון)

רְעָדָה (ולא: רָעדה)
במשמעות רעד, צמרמורת

רַעְיָה (ולא: רְעָיה)

רַעֲמָה/רַעְמָה (ולא: רְעָמה)

רפרֶנט (ולא: רפרַנט)

רְציף, הרכבת תצא מרְציף מספר 2 (ולא: רָציף)
שימו לב: רָצִיף = שיש בו רציפות, הבא ברציפות, בזה אחר זה

רְסיס (ולא: רָסיס)

רקמה, רְקָמות, רִקְמות הגוף (ולא: רִקְמות, רְקָמות־)

רָשוֹמון (ולא: רָשוּמון או רְשומון)

רָשות השידור, רָשות הנְמֵלים (ולא: רְשות)
במשמעות: גוף רשמי כלשהו (משרד ממשלתי, מוסד ממלכתי, ארגון ציבורי וכד') המופקד על תחום מסוים, ויש לו הזכות והכוח לנהל אותו באופן עצמאי (ההגדרה מתוך רב מילים). שימו לב שמשמעות רָאשׁוּת היא עמידה בראש, הימצאות בראש משהו, מנהיגות, נשיאות

רְשות, רְשות היחיד ורְשות הרבים, אין לך רְשות להיכנס לפה (ולא: רָשות, רָשות־)
במשמעות: היתר, אישור או הסכמה לעשות דבר מה