….וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית: וּמִן הַשֶּׁמֶן יִצֹק הַכֹּהֵן עַל כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית (יד: כה-כו)

התארים הנפוצים יְמָנִי ושְׂמֹאלִי בנויים שניהם במתכונת חריגה, שכן הם גזורים מן השמות יָמין ושְׂמֹאל בתוספת יו"ד המציינת תארים, כגון דְּרוֹמי מן דָּרום, צְפוֹני מן צָפון. לפיכך היינו מצפים לתארים יְמיני (מן יָמין) ושְׂמֹאלִי (מן שְׂמֹאל). ואולם לא תמיד הסימטריה פועלת, ומתברר, כי ימיני במקרא נתייחד לבן שבט בנימין (בגלל קרבת הצליל), כגון "איש יְמיני" (אסתר ב, ה) הוא מרדכי היהודי, ונותר  יְמָני לצד יָמין במשקל שְׂמָאלִי, וכך נולד הצמד-חמד יְמָנִי-שְׂמָאלי.