מתבלבלים איך מאוזן למאונך? קבלו סימן לזכור. וכן, זה קשור לאוזן שלכם.

@yiramne

סימן לזכור מה זה מאוזן ומאונך #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #מאוזן #מאונך #מתמטיקה #גאומטריה #צורות #אורך #רוחב

♬ כולי אוזן – Michael Swissa

תמלול:

מתבלבלים בין מאוזן למאונך? לא סגורים מה זה מה? הינה סימן לזכור.

מאוזן קשור לאוזן. האוזניים בקו ישר מצידי הגוף, והן ככה, ולכן זה מאוזן.

מאונך זה ככה, מלשון אנך – גם אנך במתמטיקה וגם אנך שקשור לבנייה, אבל די שתזכרו את מאוזן-אוזן (מחווה), כדי שלזכור שמאוזן הוא ככה (מחווה).