אם תהיתם מה הכוונה "במו" ב"במו פי" או "במו עיניי" – הינה התשובה.

@yiramne

במו ידיי – מה זה ב"מו"? כמו במו במוידיי במועיניי בעצמי לשון עברית תנך לומדים_עם_טיקטוק

♬ פעמון – Noa Kirel

תמלול:בְּמוֹ ידיי – מה זה "במו"?

המילה בְּמוֹ בנויה כמו המילה כְּמוֹ:

כמו מורכבת מכ"ף בתוספת מו.

במו מורכבת מבי"ת בתוספת מו.

מה זה "מו"? אין ל"מו" משמעות כשלעצמו אלא תפקידו כנראה לחזק ולהדגיש את המילה.

וכשם שאין הבדל בין כמו ובין כְּ, אין הבדל בין בְּמוֹ ובין בְּ.

לכן "עשיתי את זה במו ידיי" – במו שווה לבידיי. בידיים שלי ממש.

כך גם במו עיניי = בעיניי, במו פי = בפי וכדו-